Keresés
rovatok
rovatok
PILLANATKÉPEK AZ ÓBUDAI HAJÓGYÁR HŐSKORÁBÓL
város
2016 ősz
Az Első Duna-gőzhajózási Társaság a főváros egyik legrégebbi és legtöbb munkást foglalkoztató nagyüzeme volt. 1835-től 2000-ig működtek utódvállalatai az Óbudai-szigeten, ahol számtalan – a kor műszaki színvonalát is meghaladó – teher- és személyszállító hajó, uszály, daru, tolóhajó és egyéb úszó jármű készült el. Fellapoztuk a régi újságok digitalizált változatait, s ezekből választottunk Óbuda büszkeségéről néhány érdekes cikket.
Óbudának szüksége van a mámorra
város
2016 nyár
Viharos, alias Gerő Ödön, kiváló újságíró és neves műkritikus 1891-ben jelentette meg szellemes, szociográfiai hitelességgel megírt művelődéstörténeti munkáját Az én fővárosom címmel. Ebben egy teljes fejezetet szentelt a korabeli Óbudának, melyből figyelmükbe ajánlunk néhány izgalmas megfigyelést.
SVÁB BÁL, KRUMPLIBÚCSÚ, MILIMÁRIK
loci color
2016 nyár
A német telepesek több, mint háromszáz éve érkeztek Óbudára. A történelem nem mindig bánt kesztyűs kézzel a németajkúakkal, az egykori telepesek leszármazottainak többségét 1945 után deportálták. A Braunhaxler Egyesület jóvoltából mégis tovább élnek hagyományaik, amelyek ma is gazdagítják kulturális életünket.
DÖRY JENŐ: A SZÉCHENYI-ÉLETMŰ ÓBUDAI VONATKOZÁSAI
loci color
2016 ősz
Az idei évben ünnepeljük gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját. Az évforduló alkalmából az Országgyűlés határozatot hozott a „legnagyobb magyar” emlékének ápolásáról, és deklarálta, hogy ma is követendőnek tartja Széchenyi szellemi örökségét.
Óbudáról mesélő képeslapok
gyűjtő
2015/16 tél
A múlt század közepéig Óbuda szívében magasodott tiszteletet parancsolóan a dohánygyár klinkertéglás épülete. Ma már csak az Árpád hídi felüljáró árnyékában fedezhető fel részleteiben a városrészt egykor meghatározó ipari üzem. Régi levlapok és korabeli cikkek nyomán meséljük el rövid történetét. A képeslapok Juhász Gyula ötvös, iparművész gyűjteményéből származnak. A mostani állapotot Oláh Gergely Máté fotói láttatják.
Óbudáról mesélő képeslapok
város
2015 ősz
Több mint száz év elmúltával gyakran csak a képeslapok őriztek meg olyan épületeket, utcákat, amelyek átalakultak, vagy az idők folyamán elpusztultak. Ezekből jól nyomon követhető egy település, városrész folyamatos fejlődése. Írásunkban régi anzikszokat mutatunk be Óbuda iparos-kereskedő múltjából, és megpróbáljuk felkutatni, kinyomozni történetüket. A képeslapok Juhász Gyula ötvös, iparművész gyűjteményéből valók. A mai állapotokat Oláh Gergely Máté fotós rekonstruálta.
Láng Orsolya: Mindent tudunk már?
múzeum
2016 ősz
A három részből álló aquincumi település-együttes (légiótábor, katonaváros, polgárváros) területét idestova több, mint 120 éve folyamatosan kutatják a régészek generációi, új és újabb, néha egészen váratlan eredményekkel. Így van ez a mai Aquincumi Múzeum és Régészeti Park területén található egykori polgárváros maradványaival is. Ezen kutatási eredmények alapján – bár még mindig sok kérdés vár megválaszolásra – már szépen körvonalazható a település közel 300 éves, római kori története.
Szétgurult drágakövek
múzeum
2016 tavasz
Zsidi Paula 1969-ben dolgozott először ásatáson Óbudán még gimnazista diákként, majd az egyetem elvégzése után került az Aquincumi Múzeumhoz munkatársként. 1989-től 2016 januárjáig a múzeum igazgatója, 2000-től máig a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese. Szakmai munkásságának eredménye is, hogy az Aquincumi Múzeum 2012-ben Az év múzeuma lett. 2014-ben Óbuda díszpolgára díjjal tüntették ki.
WELLNESS AZ ÓKORBAN
múzeum
2016 nyár
A római fürdők maradványait egész évben megnézhetjük a Flórián téri felüljáró alatt, a Thermae Maiores szabadtéri múzeumban és az Aquincumi Múzeum régészeti parkjában. Ezzel a témával foglalkozik a Wellness az ókorban – Fürdőkultúra Aquincumban című időszaki kiállítás is, amelyet november 16-ig láthatunk az Aquincumi Múzeumban.