Keresés
rovatok
rovatok
Jegyzet / kedvenc
Kedves Olvasó! – Prőhle Gergely jegyzete
2017 ősz
Anziksz – vagyis a német Ansichtskarte szó magyarított változata e folyóirat címe, ami eredetileg egyszerű képes levelezőlapot jelentett, még ha később gazdagodott is a jelentéstartalma, s ma már inkább amolyan képes egyveleget értünk alatta. Emlékek sokasága őrződött meg ilyen lapokon a XIX. század második fele óta, s voltaképp az emlékeinkben is ilyen képek élnek.
Kedvenc – Prőhle Gergely
2017 ősz
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai, vagy Óbudához köthető személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Prőhle Gergelyt kértük fel.

Kedves Olvasó! – Csukás István jegyzete
2017 nyár
A tér Óbudán van, beszorítva a folyó és a hegyek közé, kétoldalt elzúg mellette a forgalom, elzúg mellette az élet, kopott kövei között vedlett fák állnak, éjszaka kiköhögik a port, a benzinszagot, kínlódva ózont csinálnak belőle. Semmi kis szürke tér, nekem mégis kedvencem, mondhatnám, hogy apró szerelmem, ha ez egy térrel kapcsolatban nem lenne túlságosan furcsa.
Kedvenc – Csukás István
2017 nyár
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Csukás Istvánt kértük fel.
Kedves Olvasó! – Féja Endre jegyzete
2017 tavasz
Óbudán élek, s immár hozzá fűz minden. Sajátos múltja, történelme, fekvése és egyedi hangulata volt mindig, és sok mindent megőrzött a régmúltból. A múltat idézem, mert minden idős ember – gondolatban – egyre inkább az elmúlt időben jár. Óbudán pedig „muzsikál” a múlt.
Kedvenc – Féja Endre
2017 tavasz
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Féja Endrét kértük fel.
Kedves Olvasó! – Tiszavölgyi István jegyzete
2017 tél
"Képes levelezőlapon” ritkán szoktak fontos, elméleti, szakmai kérdésekről írni. Most mégis ezt teszem, mikor az iskolai élet, a nevelés, az oktatás számos ismert és sokszor vitatott kérdései mellett egy lehetséges és negyven év tanári gyakorlatában követett felfogásomat ajánlom az Óbudai Anziksz olvasóinak és a III. kerület iskoláinak, tanárainak figyelmébe.
Kedvenc – Tiszavölgyi István
2017 tél
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Tiszavölgyi Istvánt kértük fel.
Kedvenc – Bojár Gábor
2016 ősz
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Bojár Gábort kértük fel.
Kedvenc – Czigány György
2016 nyár
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Czigány Györgyöt kértük fel.
Kedvenc – Dr. Pintér Endre
2016 tavasz
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Dr. Pintér Endrét kértük fel.
Kedves Olvasó! – Bojár Gábor jegyzete
2016 ősz
Bevallom, belvárosi gyerekként nem nagyon ismertem Óbudát, és sokáig nem is igazán szerettem. A Kádár-kor rombolása nyomán felhúzott lakótelepek kevés helyet hagytak az egykori hangulatnak, és ahol meg is maradt egy-két sziget, azokra is rávetül a betonkolosszusok árnyéka. Néha megfordultam egy-egy megmaradt kiskocsmában, vagy hangversenyeken a Zichy-kastélyban és a Kiscelli Múzeumban, de inkább csak vendégnek éreztem magam errefelé. Ez így volt egészen 1996 tavaszáig, amikor új helyet kerestünk cégünknek, a Graphisoftnak.
Kedves Olvasó! – Czigány György jegyzete
2016 nyár
Lehet, hogy Szent Erzsébet, akiből „hő szeretet árad”, Óbudán született. Szeretném, ha így lenne. Ide képzelem Sárospatakon álló szobrát, épp leszáll a lováról… Illene Varga Imre itteni más alakjai, a Fő-téri esernyős lányok szomszédságába.
Kedves Olvasó! – Dr. Pintér Endre jegyzete
2016 tavasz
Megtisztelő számomra, hogy az Anziksz mostani számában lokálpatriótaként szerepelhetek. Köszönet érte! Ezzel egész életemet méltatják. Sokat foglalkoztat, hogy nekem és másoknak mit jelent ez a fogalom. Ki a lokálpatrióta?
kedves olvasó! – dr. Farbaky Péter jegyzete
2015/16 tél
"Intézményem, a Budapesti Történeti Múzeum története Óbudával több szálon is szorosan összefügg, jobban, mint bármelyik más fővárosi kerülettel. Ennek egyik kapcsolódási pontja az 1894-ben egy kis épülettel elkezdődött Aquincumi Múzeum. Egy évszázaddal Schönwiesner után, 1880-tól Torma Károly, Hampel József és Gömöri Havas Sándor, majd Kuzsinszky Bálint (1864–1938) vette át az aquincumi ásatások vezetését."
Kedves Olvasó! – Gyimesi László jegyzete
2015 ősz
"Amikor azt mondjuk, hogy Óbuda a kultúra városa, egyáltalán nem esünk túlzásba. A kultúra, tudjuk, a legáltalánosabb (szakembereknek: ontológiai) fogalmak egyike, magában foglalja a felhalmozott és születőben lévő anyagi és szellemi javak összességét, az együttélés normáit, szokásrendszerét, a tudást, a hitet, az erkölcsöt, a hagyományokat és még a közös álmokat is."
Kedves Olvasó! – Bús Balázs jegyzete
2015 nyár
"Egy emberi sorstörténet, de egy város múltja és jelene is megannyi emlékből, eseményből, emlékezetes pillanatból tevődik össze. Ám, ha mélyebben meg akarjuk ismerni, bizony össze kell gyűjtenünk, és egymás mellé kell helyeznünk e töredékeket, hogy saját személyes megérzéseinken, élményeinken túl szélesebb körű képet alakíthassunk ki a bennünket érdeklő városról, művészetről, emberekről."
Kedvenc – Dr. Farbaky Péter
2015/16 tél
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Dr. Farbaky Pétert kértük fel.
Kedvenc – Gyimesi László
2015 ősz
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Gyimesi László költőt kértük fel.
Kedvenc – Bús Balázs
2015 nyár
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Első lapszámunkban Bús Balázst, Óbuda-Békásmegyer polgármesterét kértük fel.