Keresés
rovatok
Biller Anna Zsófia: A szeszgyári teve esete
múzeum
2019 ősz
A 2017-es évad során előkerült régészeti állattani leletanyag izgalmas darabja volt egy teve – kisebb méretéből adódóan vélhetően dromedár – első ujjperce. A maradvány ugyan régészeti korszakhoz nem köthető rétegből származott, ám a területről előkerült számos római kori leletanyagból, valamint a török korra jellemző tárgyi emlékek hiányából arra lehet következtetni, hogy az ujjperc a római kor hagyatéka.
Biller Anna Zsófia: Egy ősi ormányos Aquincum katonai fürdőjében
múzeum
2019 nyár
Történeti korú állatcsontokkal foglalkozó szakemberként, archaeozoológusként is több mint meglepő volt egy közel kétmillió éve kihalt ősi ormányos őrlőfogára bukkanni az óbudai római kori legiotábor területén elhelyezkedő, Kr. u. II–IV. század között fennálló fürdő régészeti lelet­anyagában. Hogy miként kerülhetett a Thermae maiores területére a fog, erről lesz szó a következőkben.
DR. MAGYAR-HÁRSHEGYI PIROSKA: TENGERI LUXUS
OSZTRIGA PANNONIÁBAN
múzeum
2017/2018 tél
Abban a korszakban, amikor a Római Birodalom hódításainak csúcspontjára érkezett, és elérte legnagyobb kiterjedését Britanniától a mai Irán területéig, és a jól szervezett távolsági kereskedelem jóvoltából szinte minden beszerezhetővé vált, Pannoniában is megjelent egy különleges, a tengertől távol eső tartományban luxusnak számító étel: az osztriga.
Zeke Gyula: Állópult
séta
2019 ősz
A képen látható utcai bútordarab a tárgytörténet mostohagyereke. Egyetlen „rendes” szellemi család sem tekinti a sajátjának, magam legalábbis sosem találkoztam művészet-, bútor-, avagy vendéglátástörténeti munkában pulttörténeti fejezettel, melyet pedig szemidegfeszítve, tág pupillákkal olvastam volna végig.
Zeke Gyula: Tükör által
séta
2015/2016 tél
„Komoróczy Géza és szerzőtársai kötetéből tudtam ugyan, hogy ortodox halottasház volt (A zsidó Budapest, Budapest, 1995, Első kötet, 87-88. p.), amely már a fölé telepített több vallású temető 1905-ös bezárását követően használaton kívül került, és az omladozó romkor évtizedei alatt arra jártomban rendre fölpillantottam a timpanon-oromzat csúcsán álló törvénytáblára. A harmadik évezred eleje óta azonban nem emiatt nézek rá mindig, hanem az új funkciónak helyet teremtő páratlanul szokatlan építészeti megoldás miatt.”
Zeke Gyula: A falnak beszélek
séta
2017 tavasz
Hogy mi szép és mi nem, arról ugyan beszélhetünk és vitatkozhatunk, ítéletünket azonban senkin sem kérhetjük számon. A gyönyör(ködés) személyes ügy, s örülhetünk csupán, ha akad mellettünk valaki, akinek ugyanannál a taktusnál, ugyanazon az oldalon, avagy ugyanannál a falnál áll el pillanatidőre a lélekzete. (Kosztolányi írta így, szándékosan „hibásan” a szót, hogy a tüdő és a tudat – vagy mi – egyidejű erőfeszítésére emlékeztessen vele.)
GYIMESI LÁSZLÓ: ESTE GÁZMECCSRE MEGYÜNK
Részlet egy soha el nem készülő regényből
séta
2019 ősz
– Este gázmeccsre megyünk! – jelentette be Gutentág a faház teraszán.
– Hová? – csodálkozott el Pofapénz, aki igencsak tájékozott volt a futball világában, akkor is, ha egyes csapatok sosem kerültek be a totó táblázatainak szentélyébe.
– Olyan, hogy gázmeccs, már rég nincs – fontoskodott azonnal Balogh Tamás. – A Gázművek MTE csapatait igencsak elsodorta a rendszerváltás, hírük-poruk sem maradt.
Kedves Olvasó! – Gyimesi László jegyzete
Az Anziksz: sokszínű üdvözlet a kultúra városából
jegyzet / kedvenc
2015 ősz
"Amikor azt mondjuk, hogy Óbuda a kultúra városa, egyáltalán nem esünk túlzásba. A kultúra, tudjuk, a legáltalánosabb (szakembereknek: ontológiai) fogalmak egyike, magában foglalja a felhalmozott és születőben lévő anyagi és szellemi javak összességét, az együttélés normáit, szokásrendszerét, a tudást, a hitet, az erkölcsöt, a hagyományokat és még a közös álmokat is."
Kedvenc – Gyimesi László
jegyzet / kedvenc
2015 ősz
Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Gyimesi László költőt kértük fel.