Keresés
rovatok
Séta
Az irodalom több, mint az élet
2019 tél
Tavaly ősszel felkértem Tandori Dezsőt, hogy adjon az Óbudai Anziksz számára novellát, amit úgy utasított el, hogy „nem írok rossz novellát, mert nem írok novellát már”. Viszont megemlítette a születésnapjára készülő kötetét, mely kapcsán sokat beszéltünk telefonon, mindig ő hívott, én nem tudtam a telefonszámát. A beszélgetések során diktálta le lapunknak szánt verseit és gondolatait, illetve postán küldte az Anziksznak szánt rajzokat és szövegeket. Ezek egy része jelent meg a lapban a Nincs beszédülés című 80. születésnapjára megjelent kötetét ajánló cikkhez kapcsolódva. Az elkészült Óbudai Anzikszot még kézbe vehette, örült neki, azt mondta, olyan, mintha a könyve kiegészítése lenne. Ez február 4-én történt, akkor beszéltünk utoljára.

Születésnapja után két nappal hívott és diktálta le: „Az utolsó számjegy után: nyolcvanel éves vagyok.” Visszakérdeztem és pontosított: „nem nyolcvanegy, nyolcvanel – egybeírva – éves vagyok. Vagyis nem leszek már nyolcvanegy? érted!”, és nevetett. Ez csak a játék, mondtam, megint nevetett, és elköszönt.

A. Horváth András
Zeke Gyula: Kétszáz éves az Óbudai Társaskör épülete
2018 ősz
A 2018-as esztendő nem csupán azért fontos nekünk, óbudaiaknak, mert épp mi éltük meg – külön okunk is van a megállásra. Budapest sajnos nem bővelkedik a kétszáz éves, avagy az annál is régebbi épületekben, s még ritkábban fordul elő, hogy az adott ház mai alakjában ne csupán eredeti formáját, de eredeti funkciói egy részét is megidézze.
Gyimesi László: Történelem töröksípra
2018 ősz
Nagyanyámnak a nagy háború az elsőt jelentette, a tizennégyest, a másodikat csak így emlegette: ez a mostani háború.
CSONTÓ SÁNDOR: SZIGETLAKÓK
2018 ősz
„Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek,
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? ...”
(Márai Sándor: Halotti beszéd)
Koncz Erika: A címlapsztár
2018 ősz
Szivárvány Lajos nyugalmazott pszichiáter 75 éves kora ellenére kiváló egészségnek örvend. Minden reggel sétál, emellett kedden és csütörtökön asztaliteniszezik is. Egy borongós októberi reggelen éppen hazafelé tartott, amikor észrevett egy gazdátlan nyugágyat, ami szokatlan hangot hallatott. Mivel nem sietett, gondolta, megnézi közelebbről.
Zeke Gyula: Sárga
2018 ősz
Amikor megláttam római partunk (ezúttal így) kies szakaszán e fűzfát, és a törzsén ezt a sárga gombát, amely a gombák világhálójában egyedülállónak és szomorúnak az árva látszat ellenére sem mondható, boldog lettem, mint az énekesmadarak.
Zeke Gyula: A falnak beszélek
2017 tavasz
Hogy mi szép és mi nem, arról ugyan beszélhetünk és vitatkozhatunk, ítéletünket azonban senkin sem kérhetjük számon. A gyönyör(ködés) személyes ügy, s örülhetünk csupán, ha akad mellettünk valaki, akinek ugyanannál a taktusnál, ugyanazon az oldalon, avagy ugyanannál a falnál áll el pillanatidőre a lélekzete. (Kosztolányi írta így, szándékosan „hibásan” a szót, hogy a tüdő és a tudat – vagy mi – egyidejű erőfeszítésére emlékeztessen vele.)
Zeke Gyula: FEHÉR HÁZ ÓBUDÁN
2017 nyár
Ha Aquincumba látogató császáraink estente meg kívánták tekinteni, miként süpped a Nap Pannonia Inferior puha dombjai közé, bizonyára az Óbudai-szigetre emelt helytartói palota ablakának kőpárkányára támaszkodtak, s hosszú perceken át álltak mélázva ott. Senki sem tudhatja már, hány esztendőt gondoltak vissza és előre az időben, jelenbeli gondjaik, az Ister túlpartjának roppant térségein nyomakodó barbárok mozgolódása és betörései nyilván sokkalta inkább foglalkoztatták őket.
Gyimesi László: Más szörnyet is hozok, csak piszkáljatok
2018 ősz
Szokatlan csend honolt a faház teraszán, pedig nem volt üres a műintézmény, a poharak is teltek-ürültek, tehát a nem is olyan ritkán elhatalmasodó kóros zsebürültséggel sem voltak vádolhatók a legénység prominensei.
Gutentág érkezett utolsóként, mindjárt feltűnt neki ez a szokatlan csend.
Gyimesi László: Nyakunkon a győzelem
2018 nyár
– Nyakunkon a világbajnokság – jegyezte meg két korty között Balogh Tamás. – Legalább érdemes lesz mindennap bejönni.
– Mert különben nem jönnél be mindennap – bólogatott Tóbi, a faházi csapos. – De valamit persze kikötök…
– Nem ordítok, nem verekszem, ismerhetsz – sértődött meg az egykori kemencés.
GYIMESI LÁSZLÓ: NANÁ, HOGY KIJÖN, MÁR ITT IS VAN!
2018 tavasz
– Hallom, hogy voltatok Tanárúrnál, úgy, mint az Orsósék, mindegyikőtök egyszerre – fintorgott Gutentág. Nagy öröm lehetett a szobatársaknak!
– Az a bajod, hogy neked nem szóltunk – legyintett Burma. – Bujkáltál.
– Bujkált a kijevi nénikéd, az! – háborodott fel a hajdani csónakházas. – Mentem volna, ha szóltok.
Féja Endre: Budai idill
2018 ősz
Kosztolányi Dezső versének eredeti címe Ó-Budán, mely a Heltai Jenő által szerkesztett Fidibusz című erotikus irodalmi élclap 1907. január 11-i számában jelent meg először. Ugyanebben az évben született meg első kötete, a Négy fal között, ahol a vers Budai idill címen kapott helyet. A két címváltozatból összevonva akár Óbudai idill is lehetne a vers címe.
Féja Endre: Az öregember sétái
2018 tél
Az öregember, Remenyik Zsigmond Őszi séták című elbeszélésének megtört, idős embere délutáni sétáit rótta a megszokott útjain, Óbudán. Éppen úgy, mint az élete alkonyához ért író, aki a vásárcsarnokban tett napi szemlélődése után, átmenve a Szabadság hídon, a budai oldal felé tért. Idős korukban az emberek álmai és útjai gyakorta a múltjukba vezetnek. Régi utcákat, házakat keresnek föl. Előtűnnek a kedves vagy fájó, majd lassan megszépülő emlékek, rég távozott szülők, barátok és életüknek egykori állomásai. Remenyik Zsigmondnak – szülőhelye, Dormánd mellett – gyakorta a dél-amerikai kalandozásainak színhelyei és olykor a régi Óbuda képei merültek föl.
Féja Endre: Az Ősz dicsérete
2016 ősz
Ady Endre szavainál nem lelhetünk méltóbbakat az Őszről. Ami a múló időben öröknek tűnik: az évszakok vonulása. Várjuk a világ tavaszi ébredését, lehet szeretni a nyár forróságát, de sokan vagyunk, akik az Ősz érkezését várják.
Gyimesi László: Harmincöt év Krúdyval, Krúdyért
2018 tél
Mindig idegenkedtem a kultuszoktól. Kamaszkorom vége felé (akkor még nem is olyan idős) lelkész-barátomtól azt tanultam, hogy dicsőítés és hála egyedül Jézus Krisztusnak járna, de ő nem tart rá igényt. Hogy is várhatná el azt halandó, esendő ember, politikus, sportoló, művész? Ha teljesítményével kivívja a köztiszteletet, rendben van, de ha szentként, megváltóként repítik egekbe, vagy netán bevezetik az illető kötelező tiszteletét, magát a közhasznú eredményt fokozzák le.
Tóth Vilmos: Mészkőbe faragott ködlovag
2015 ősz
1967-ben, a temetői nyilvántartás szerint augusztus 31-én exhumálták, majd újratemették Krúdy Gyulát. Az ötvenes években lezárt, majd részlegesen megnyitott Kerepesi úti temetőben ekkoriban már újra folyamatosan létesültek fővárosi díszsírhelyek. Az elbírálás szempontjai persze nagyot változtak, de Krúdy ezúttal is megütötte a mércét. Sírját a húszas évek végén kialakítani kezdett, de be nem fejezett díszparcellák egyikébe, a 34/2-es számúba helyezték át, az 1. sor 17. sírhelyére, az 1967 júniusában elhunyt Ferenczy Béni sírja mellé.
INDIÁN, A GÁLYAKAPITÁNY
2018 nyár
Videó
Egyesületet és római kori gályát épített a Római-parton Horváth Indián Pál, akit valamilyen módon gyerek, szülő és nagyszülő, vagyis mindenki ismer a kerületben, mert hosszú évek óta hajóztatja az ifjakat és korosabbakat a Dunán. Az Óbudai Sportegyesület elnökét a rómaifürdői evezés múltjáról és jelenéről kérdeztük.
Németh András: Sugarak Kaszásdűlőről
2018 nyár
Pátriánk, Óbuda szép példáit mutatja annak, hogy elődeink életművét, szellemi örökségét a helyben lakók mekkora szeretettel és hozzáértéssel ápolhatják. Kassák Lajos kötődése kerületünkhöz mindenki számára nyilvánvaló, az alkotó óriás által megteremtett oeuvre akár az irodalmat, akár a festészetet illetően igen jól ismert. Kassák Lajos szellemi erejének továbbadói, a Kassák Lajos iránti indokolt érdeklődés fenntartói között az egyik legtöbbet fáradozó, kimagaslóan jelentős szaktekintély kerületünk lakója.
Zeke Gyula: Levelek
2018 nyár
Városrészem vendégtereinek múltjában elmerülve az ÓBUDA-UJLAK című hetilap 1905. augusztus 12-i számának negyedik oldalán fél éve a következő híradásra akadtam: „Péntekre virradóra a Központi kávéház zenészei közül, amikor záróra előtt az utolsó accordot is befejezték, a »vén cimbalmos« szó nélkül otthagyta a bandát, s kiment. A többiek mi rosszat sem sejtettek, mert az öreg Berkes Andrásnak soha esze ágában sem volt öngyilkossági szándék. Csak midőn a kávéházból hazafelé igyekeztek, vették észre a Szentlélek tér sétaterének egyik fáján az ott lógó holttestet, melyben (…) az 55 éves cimbalmosra ismertek. Azonnal levágták, de már, bár meleg volt a test, minden élesztgetési kísérlet hiábavalónak bizonyult.”
Zeke Gyula: ABLAK, AJTÓ…
2016 nyár
Városrészünk nem csupán jelzi a nevében, hogy régebbi a délre büszkén magasodó Budánál, de e név szinte kötelezi is a régiség tiszteletére. Óbuda szellemi feladata ugyan Aquincum kifehéredett köveire alapozódik, a ma még élő korosabb nemzedékek számára azonban a földszintes, kisvendéglős és -kocsmás, XIX. századi városban öltött építészetileg is beszédes testet. Ez az Óbuda lett a televénye a máig eleven legendáriumnak, és ettől az Óbudától búcsúzott Krúdy 1931-ben Az ódonságok városa… ismert mondataival: „Csak a rómaiak városáról tudunk eddig, mert köveik, sírjaik, tárgyaik alig néhány méternyire vannak alattunk az időben. De mélyebben bizonyára más városok is vannak. És a mostani Óbudának sorsa egyezik a régen letűnt városok sorsával. Nézzük meg őt, mielőtt elbúcsúznánk tőle.”
Zeke Gyula: LAJOS-UDVAR
2017 ősz
Ha mulaszthatatlan kötelmeim végeztével a Margit híd budai torkolatában fonódó villamosra szállok, és a Bécsi úti otthonom felé veszem az utam, tekintetem rendre a Zsigmond tér 8-as számú ház homlokzatára emelem, hogy sokadszorra is megtekintsem csúcsán a könnyűn lebegő évszámot: 1898. A teste csupasz már szinte teljesen, ám a vakolatnak ez a darabja átlebegte a XX. századot, és azóta sem adta át magát a nehézkedés törvényének. E ház nem a „miénk”, még Újlak II. kerületi felét ékíti.
Györei Zsolt: SOGNO DI SICILIA
2018 nyár
Ha Margitka nem leghátul, az utolsó tükör melletti, magas polcon tartja a narancsillatú Szicíliai Álmot, Sajbán Dani százszor is fiáker alá ugorhatott volna, mégsem tűztek volna soha életmentő medáliát a mellére. Margitka azonban pontosan tudja, minő kívánatos látványt nyújt, amint végigvonul a borbély­üzleten. Az urak egyszerre felhagynak gyorsan hátráló választékuk fürkészésével, helyette az ő kígyózó idomait lesik a tükörből.
Győrei Zsolt: Annabella partra száll
2018 tél
– Hát az a kornyadt kárókatona ottan? Mire vár? Tán a pipájával akar halat fogni? – élcelt a sportsapkás ifjú a Bagolyvár Dunára néző teraszán. Állával a nagydarab, javakorabeli, szalmakalapos valaki felé bökött, aki egy régimódi, recsegős nádszékben gubbasztott a parton, és keservesen szívta komisz, rosszul szelelő pipáját.
Féja Endre: Ambrus Zoltán Óbudán
2018 nyár
Valaha megbecsült mesterember volt a gombkötő: díszes gombok kerültek ki a keze alól: zsinó­rokat sodort, vitézkötést, övet készített, s mindezt selyemből, szőrből. Majd amikor az iparosítás, a gyári holmik kiszorították a szabók keze alól kikerülő magyaros ruházatot – többek közt a mentét –, a gombkötő mesterségnek leáldozott a napja.
Ambrus Zoltán: A Gombkötő
2018 nyár
Egy időben – beszélte barátunk – abban leltem kedvemet, hogy mindennap kijártam a Római fürdőbe. Ez a kedvtelés sokkal költségesebb, mint képzelitek. A vicinálisról, tudniillik, mindjárt az első napon végképpen lemond az ember. Nem mintha túlontúl lassú volna; a kis kávédaráló masina nagyokat fújva, harákolva, hápogva, elég buzgón döcög Szentendre felé, de tessék csak megpróbálni ezt az utat egy augusztusi napon!
Gyimesi László: Jövőre majd farsangolunk
2017 tavasz
– Na, itt aztán nem, azt máris felejtsétek el! – dörögte Tóbi, a csapos. Még a szeme is villámokat szórt.
– Hát hol másutt? – kérdezte Balogh Tamás. – Mi ide tartozunk, nekünk ez a második otthonunk, és ezt te tudod a legjobban!
– Jó az emlékezete a Tóbinak… – dünnyögte Pofapénz. – Két év nem olyan nagy idő.
Gyimesi László: A kétnyelvű macska
2015 nyár
„De adj neki nyugodtan két deci édes vörösbort, az olyan, ugye, mint a számoszi. Tamás muskotályosra vágyik, ha jól látom, Burma sört inna, és ha visszajön a két felderítő, nekik is azt adj. Pofapénz kóser szilvát szeretne, ha nem tévedek.”
Gyimesi László: Hosszú séták napjai jönnek
2017 ősz
Gutentág a szökőkút medencéjének peremére telepedett, Pofapénz csak a lábát tette fel a betongyűrűre, a Rabbi a közeli padot választotta. Tanár­úr éppen ekkor érkezett meg a mogorva Burma társaságában.
Gyimesi László: Tud maga egyáltalán valamit a Rabbiról?
2017 tél
Szerkesztő úr! De jó, hogy látom!
Nem szokott maga ilyen koradélután betérni ide. Mi történt? Csak nem beteg? Gyógyuljon mielébb.
A haverjai sincsenek itt, avart gereblyéznek az egyik lakóparkban, ott lenn a Dunánál. Ide süllyedtek, ahogy mondani tetszik, dolgoznak, még a Sunya is. Feketén, persze, zsebbe-zseton, úgy a jó.
Zeke Gyula: A virágünnep vége
2018 tavasz
Nem szokásom nézni mások életét, alkatom és neveltetésem egyként távol tartanak ettől. Kivált nem a mások életének azon jeleneteit, amelyeket a magánélet körébe szokás sorolni, miközben persze tudom, hogy a két életfél közti határ állandó mozgásban van, s rendre eltolódik a történeti idő és a civilizációs tér pillanatnyi viszonyai szerint.
Zeke Gyula: Akác Nappal
2016 tavasz
Ezt a címet adnám, igen, föltétlen ezt a címet adnám a képemnek, ha festő volnék, és lefesteném ezt az óbudai akácot, vagy a versemnek, ha költő volnék, és verset írnék róla. Ám sem festő, sem költő nem vagyok.
Zeke Gyula: Nyári kép hideg napokra
2018 tél
Sétálni fölvetett fővel érdemes, írtam volt e hasábokon egyszer már, ám ez intelemmel éppúgy nem lehet betelni, mint a Jéger úr megfelelően keserű csokoládé fagylaltjával, melyet a tikkadt nyárban is fehér cukrászköpenyben, különös alakú sapkával a fején mért Bátaszéken, ahol életem egy korai vargabetűjének hála, bevégeztem általános iskolai tanulmányaimat.
Vári György: Óbuda és Jeruzsálem
2015 ősz
Gelléri Andor Endrének Óbuda az égi és a földi Jeruzsálem egyaránt, házaival, embereivel, gyáraival. Egy olyan Óbuda látomása, amely jóformán egyedül őrzi már egy egykor valóban létezett városrész emlékét. A Bécsi útról nyílik az az aprócska utca a Margit-kórház oldalában, amelyet nemrég róla neveztek el, fejszobra pedig, helyesen, a Krúdy-negyedben, az Andor Ilona Zeneiskola előtt áll, nem túl messze a Beszterce utcától. Egykori házán emléktábla. Hazaérkezett. Itthon van.
Féja Endre: Óbuda írója
2017 nyár
Újra a nyár uralkodik. Meleg napsugarak melegítik, aranyozzák Óbudát. A Selmeci út 25. szám alatti idős ház falán tábla tudatja: itt élt Halász Gábor harminc éven át. Ma már csupán az öreg házfal és a márványtábla fogadja a napsugarakat. Milyen régen volt, amikor utoljára csukódott be utána a ház kapuja! Negyvennégy évesen vitték a végső munkaszolgálatra, szellemi alkotó erejének teljében, ahonnét sosem tért többé vissza. A ház egykori lakója immár 72 éve távozott ebből a világból.
Tass Bálint: Holdtölte
2016 tavasz
Későre járt. A Péter-Pál templom toronyórája elütötte az éjfélt, amikor a Duna hullámain tükröződő telihold, mint a csillagok közé függesztett hatalmas lámpás, ezüst fénnyel bevilágította az óbudai Fő teret. Egy szikár, magányos alak bontakozott ki a félhomályból, a tér szélén megállt, körbenézett mintha keresne valakit, majd átvágott a macskaköveken. Az egymáshoz simuló házfalak sötét ablakai visszahangozták lépteit. A Városháza tövében elhelyezett szobornál megállt, lassan végigmérte az asztalnál ülő bronzba öntött alakot, majd halkan köhintett. A szobor kinyitotta szemét, és álmos tekintettel a jövevényre nézett.
Adamik Zsolt: PLÖMPLÖM
2017 nyár
Olyan sötét volt az utcán, mintha valaki egy üres és rozsdás kompótoskonzerv aljában zsebre vágta volna a csillagokat.
Didergett a minden, vacogott a csonthideg. A Flórián téren pedig, pont a híd alatt, ahová még a sárga villamos is félősen, jó hangosat csöngetve mer csupán behajtani, a betonlábon gonoszkodó firkák közül egy zárójeles, fekete filccel írt mondat ugrott le a falról.
Gyimesi László: Mi különbek volnánk, arra mérget vehetsz!
2018 tél
Nagy ravasz vagy te, szerkesztőkém, mondhatsz akármit. Ülsz itt a két deci vörösborod mellett, órákat ülsz, szót se szólsz, csak nézel magad elé. Azt hihetné az ember, hogy megkukultál, vagy valami szerelmi bánat kínoz, csak ülsz és nézel, mint Balogh Tamás a hirtelen elpárolgott muskotályosa után... Ülsz, nézel, és igen, igen, hegyezed a füleidet.
PÉNTEK ORSOLYA: A valóban modern író
2018 tél
Videó
A magyar irodalom átpolitizált és nagyrészt politika-orientált irodalom. Jó ideig nem is lehetett más, hiszen a XVIII–XIX. században, az újkori magyar kultúra bölcsőjénél egyszerre volt tét az irodalmi magyar nyelv megteremtése, valamint a Habsburg központosítással szemben a független Magyarország megőrzése és a modern ország megteremtése.
Péntek Orsolya: Másvilág
2015 nyár
„Látni a láthatatlanokat, hallani a hangjukat. A fű között egy egész gyógynövénytelep. Idejártak régen az asszonyok gyűjteni. Tiszta terület. Feljebb az állomás olyan, mintha harmicvalahány lenne vagy legfeljebb ötvennégy. Mintha még a pókháló is akkorról maradt volna. Vonat egy ideje sehol – felújítják a senki se tudja mit, senki se tudja miért –, de a váróterem hűségesen vár. A padok kovácsoltvas cirádái talán még egy előző életből ismerősek. Csönd van, olyan csönd, ami csak a külvárosban tud lenni vasárnap délután. Aztán nekikezdenek a tücskök. Egy ideje mintha kabóca is lenne itt valahol, határozottan hallani a hangját.”
Zeke Gyula: Tükör által
2016 tél
„Komoróczy Géza és szerzőtársai kötetéből tudtam ugyan, hogy ortodox halottasház volt (A zsidó Budapest, Budapest, 1995, Első kötet, 87-88. p.), amely már a fölé telepített több vallású temető 1905-ös bezárását követően használaton kívül került, és az omladozó romkor évtizedei alatt arra jártomban rendre fölpillantottam a timpanon-oromzat csúcsán álló törvénytáblára. A harmadik évezred eleje óta azonban nem emiatt nézek rá mindig, hanem az új funkciónak helyet teremtő páratlanul szokatlan építészeti megoldás miatt.”
Zeke Gyula: Lelet az ötvenes évekből
2015 nyár
„Ám vajon értjük-e tényleg, amit látunk? Tudjuk-e még, hogy a magángazdaság főbb szektorait már 1949-ben kisajátító bolsevista hatalom azért államosította csak 1951 és 1952 során Budapest bérházait, hogy előtte a háztulajdonosokkal – a „háziurakkal” – saját költségükre rendbe hozassa őket? Tudjuk-e azután, hogy a bérházak e bérlők általi szocialista átvétele megfosztotta ugyan magántulajdonától a háziurat, ám korántsem tette tulajdonossá a bérlőket, akik a fönti „megőrzés” mellett onnantól a kerületi tanácsnak, vagyis az államnak tartoztak lakbérfizetéssel?”
CSISZTAY GIZELLA: KERÉNYI GRÁCIA, A LEHETETLEN OSTROMLÓJA
2018 tél
Videó
Kerényi Gráciát tizenhatévesen ismertem meg. Lengyelül tanultam Varsányi Pista bácsinál a Lengyel Kultúrában, nagy merészen fellapoztam a telefonkönyvet, és felhívtam Gráciát, mondván, lengyel szakra készülök, és szeretnék vele találkozni. És én, egy X-es származású fél­árva a zuglói nyomorból már másnap villamosoztam ki Óbudára, hozzájuk.
Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között – 1. rész
2015 nyár
Óbudán több ezer év hagyománya épül egymásra a római kortól a Kádár-kor hagyatékáig, szó szerint és átvitt értelemben is: az aquincumi romok mellett nyolcvanas évekbeli panelházak emelkednek, a kerület pedig éppúgy magáénak vallja a Herkules-villát itt hagyók örökségét, mint a braunhaxlerekét, a gyáros Goldbergerét és a panelkorszakét. De vajon biztos minden úgy volt, ahogy a köztudatban él? Hogy menekült meg a helyi lakosság a török elől? Milyen ember volt Zichy Péter gróf? Vajon Krúdy és Gelléri Andor Endre Óbudája ugyanaz az Óbuda? És biztos, hogy akkora tragédia volt a panelépítés? Várostörténeti sorozatunkban olyan kérdésekre is keressük a választ, amelyeket nem szoktak feltenni.
Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között – 2. rész
2015 ősz
„Pedig a településen többször megfordult Marcus Aurelius, a bölcs császár is. Utódai alatt tovább fejlődött Aquincum, amely körül a mai Nagyszombat utca, a Bécsi út és a Bogdáni út határolta területen telepedtek meg a civil lakók, de rajtuk kívül az első legátus, Hadrianus, a későbbi császár is örökül hagyott ezt-azt a városrésznek, például az Óbudai-szigeten található palota romjait.”
Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között – 3. rész
„Volt azonban egyetlen jótette is ennek a mesebelien kegyetlen Zichynek: ő fogadta be a városrészbe a zsidókat. Mielőtt meghatódnánk, felhívjuk a figyelmet arra a levélre, amelyben Péter gróf kifejti, hogy a kegyes gesztus oka annyi volt, hogy a zsidók jó sok készpénzbeli adót fizetnek…”
Bodzay Zoltán: Kassák és a beat-nemzedék
2017 ősz
Videó
A hétköznapi ember számára olyan érdektelen dolgokról is szoktak látszólag megszállott emberek vitát folytatni, ne adj’ Isten konferenciát rendezni, minthogy melyik nemzedéknek, vagy költői, írói csoportosulásnak kik voltak az előfutárai, vagy melyik izmus hatott rájuk, és ők kiket fogadtak el példaértékű mestereiknek. Az avantgárd nemzetközi mércével is kimagasló alakja, Kassák Lajos 1909-ben, még fiatal költőként nemigen foglalkozott ilyenekkel, leginkább nőkön és azon járt az esze, hogy legyen mit ennie, vagy nagyjából ugyanezen célból valamiképp elhelyezze kezdeti verseit a lapokban. Voltak így előtte, illetve utána is mások, akik hasonló módon – lényegében a semmiből – indultak, majd költők vagy írók lettek, akár híresek is, de csak keveseknek adatott meg, hogy a szegénységből és a csavargásból jőve irodalmi nemzedékké „nemesüljenek”, mint ahogy ma a beat-generáció költőit, íróit ismerjük.
Adamik Zsolt: Csak úgy leves
2017 ősz
Gubcsák úr nem volt szép ember, orra gomba, feje bősz, haja alig, szája ferde. Gondolatban sem volt csábító: magasról tett a festőkre, verset szavalni nem tudott, és ha valaki társaságában Bachot emlegette esetleg, ez a Gubcsák csak nézett, aztán közölte, hogy a focihoz ő nemigen ért. Akkor biztos pénze volt, befektetése, kisebb bányái Burmában, mondanánk egyből, de nem: Gubcsáknak csak egy szoba-konyha jutott, az is Óbudán, ami szoba-konyhából is majdhogynem semmi. Adódik tehát a kérdés: akkor hogy lehet, hogy ezt a Gubcsákot zabálták a nők?
Gyimesi László: Alkolompos az álompályán
"Régen a gázgyári meccs családi program volt. Kijöttek a népek ebéd után, persze elsősorban a Gázgyári lakótelepek, a munkásszállók lakói, a közelben élő gyáriak, voltak ezren, néha kétezren, rangadókon háromezren is, megittak a kultúrház kerthelyiségében néhány pohárral, vagy később itt, a pálya klubjában, kibeszélték a kibeszélni valókat, és gyönyörködtek a játékban. Mert volt miben gyönyörködni. Még egy sör? Legközelebb visszahívom, most momentán… Ki az a H. Kovács? Hogy hetvenöt forintosa… Ja, egy Moldova-hős, hogyne tudnám. Na, látja, én felváltottam az enyémet, el is fogyott, még a pléhgombában."
Tass Bálint: Álmos
2017 ősz
Átkozottul meleg volt a reggel. Az ébredéssel és a másnapossággal küzdve, egy bögre kávé társaságában kiültem a diófa alá. Hunyorogva elkevertem a tejhab tetejére szórt kristálycukron megcsillanó napfényt, majd hosszan kortyoltam az ismerős, keserédes ízt. A koffein jótékony hatása szétáradt a szervezetemben. Lassan magamhoz tértem, de az aranyban úszó kert látványa elvonta a figyelmemet, nem vettem észre a veszélyt. Pedig anyám mindig intett: – Ne járkálj mezítláb, mert megbánod! Nem tudhatod, mibe lépsz! Aztán rohanhatunk orvoshoz, és ápolhatlak nekem.
Tass Bálint: Aelia dala
2017 tavasz
Korán beköszöntött a nyár. A szél friss víz illatát hozta a folyó felől az aquincumi légiótáborba. Végigszaladt a Thermae Maiores és a kórház falai között, a parancsnokság épületénél jobbra fordult, végül hatalmas porfelleget kavarva szabadult ki a kaszárnyák és házak fogságából, hogy az északi kapun át a katonaváros előkelő része felé vegye az irányt.