Keresés
rovatok
textil | 2023 tél
Fotó: Fortepan
Torma Tamás
A textiles Óbuda
A Selyemgombolyítótól a Filatorigátig
„A selyemgombolyítás lényege, hogy a bebábozódott selyemhernyó gubójáról letekerik, »lemotollálják« a burkot, ami akár egyetlen, több száz méter hosszúságú fonál is lehet – azaz legombolyítható.”

Óbudán vagyunk, a Miklós téren, ott, ahol különös, ovális épület áll: a Selyemgombolyító.

A városrészben már a rómaiak idején is működtek posztókészítők. A városrész későbbi jelentős textiliparát valószínűleg a selyem-feldolgozás alapozta meg: 250 éve működött itt többek között lentakács, harisnyakötő, posztós, zsinór- és kötélverő, textilfestő, de szabó és nadrágszabó is. Aztán később, a rendszerváltásig itt telepedett meg a híres Goldberger Gyár, a Selyemkikészítő, Csillaghegyen a Lenárugyár, Budakalászon a Lenfonó, illetve az Óbudai, majd a Budapesti Harisnyagyár. 

De mi fókuszáljunk leginkább a selyemre és a 18. századra! Előbb 1659-ben a Zichyek megkapták birtokadományként Óbudát, ami aztán Mária Terézia uralkodása idején a textilipar fellendülésének egyik központja lett – többek között a selyem-feldolgozással. 

A török hódoltság idején keletről érkezett a selyem a magyaros díszruhákhoz, később a francia selyembrokát lett a divatos. Nem véletlen tehát, hogy Mária Terézia uralkodása idején a selyemipart is meg akarta honosítani, Bécsben és környékén dolgozni is kezdett néhány gyár, de hamar kiderült, hiába az olasz és francia mesterek, a hegyes Ausztria éghajlata nem alkalmas a selyemhernyó tenyésztésére. Így jött szóba Magyarország, különösen a Délvidék török alól frissen felszabadított területe – ennek éghajlata sokban hasonlított az olasz selyemtermelés központjáéhoz, a Pó völgyééhez. 

A selyemhernyó-tenyésztés elterjesztése több helyen is sikerült, igaz, változó szerencsével – az akkor mezőváros Óbudán nem jártak eredménnyel. De az ipar még beindulhatott: II. József 1780 körül egy olasz szakértőt bízott meg azzal, hogy itt selyemgombolyító üzemet létesítsen. Augusto Mazzucatót is a kancellária hívta el Velencéből 1784-ben a magyarországi selyemkikészítés fellendítésére, lakást, fizetést és tartós siker esetén további gazdag jutalmat ígérve neki.

A selyemgombolyító üzem állami lett volna, az igazgató számára pedig a selyemipari oktatást is kötelezővé tették.

A trevisói származású mester családostul telepedett le Óbudán, hozta magával az általa feltalált selyemgombolyító gép tervét is. A sikeres kísérletek után Agostino (magyarosítva: Ágoston) mester tervei alapján a magyar – német? – Tallherr József építette fel a manufaktúrát 1784 és 1786 között. 

A különleges alakú épület alaprajza olyan, mint egy velodromé, azaz kerékpár-versenypályáé vagy mint a stadionokban a futókör: a középső négyszöget a két végénél félkörívekkel kerekítették le. A homlokzat copf stílusú, de díszítések nélküli, mivel ipari épületről van szó – viszont még a gyáripar megjelenése előtti korban. Alakját és egyteres belsejét munkaszervezési okok indokolták: a felügyelő a centrális elrendezésű üzemben körbesétálva könnyebben tarthatta szemmel a munkaállásokat. Állítólag ezek eredetileg kifelé nyitottak voltak, csak később falazták el őket, ahogy az ovális központi épület köré is fokozatosan épültek meg a kiszolgáló és munkáslakások. Az egyemeletes épület alul ugyanúgy körbesétálható, mint az emeleten, de a két szint között csak kívül lehetett lépcsőzni, belső összeköttetés nem volt. A selyemgombolyítót megnyitása után maga II. József király is meglátogatta, az itt dolgozó árvákat pedig megjutalmazta. (Mazzucato idővel azt is elérte, hogy munkásként árvaházi fiatalokat foglalkoztathasson.) 

 Az 1770-es évek második felében Óbudán már több tucatnyi takács, szabó dolgozott, köszönhetően az itt létesült Katonaruházati Biztosságnak. 1776-ban két bécsi selyem- és brokátkészítő mester nyitott üzemet a Zichy-kastély épületeiben, 1781-ben pedig Valero István selyemgyárat hozott létre a környéken. 

A Valero selyem – pesti kitérő

A mai Kürt utcát egészen 1938-ig Valero-utcának hívták. Az utcanév őrizte meg ugyanis az itt működött Valero Selyemgyár, a korai magyar kapitalizmus egyik főszereplőjének emlékét. 

 A Valero család is nyugatról érkezett – spanyolok voltak, és állítólag Zaragozából jöttek. Az első Valero, Jakab piarista szerzetes volt, többek között a rend pesti gimnáziumának igazgatója, a másik Valero, Ferenc Bajáról származott Pestre. Fiai – István és Tamás – 1776-ban nyitották meg pesti fátyol- és selyemgyárukat a mai Nagykörút közelében, a Király– Akácfa és Dob utcák háromszögében. Abban az időben a Terézváros még méretes kertekből és szántóföldekből álló külváros volt, aztán a város növekedésével lett terézvárosi utca 1815-ben a Valero utca is. Később az üzem szűknek bizonyult, ezért az örökösök immár a Lipótvárosban építettek egy még nagyobb selyemgyárat. Ez Hild József terve alapján 1839–1841-ben épült meg, és a mai Honvéd és Markó utcák sarkán most is áll. A lipótvárosi gyárpalotából később laktanya lett, majd mára a khm… a katonai titkosszolgálat központja.

A Valerók selyemgyára volt Magyarországon az első olyan üzem, amit méretei és munkáslétszáma alapján gyárnak lehetett nevezni.

Folytatás Óbudán: Fonoda – Filatorium 

Valeróék megtelepedését követően újabb selyemiparosok érkeztek Óbudára, és a katonai felszerelési raktár is gazdagon ellátta munkával Óbuda (ruha)iparűző lakosságát. A selyemgombolyítás viszont csak egy résztevékenység abban, hogy a nyers selyemszálból kelme lehessen. Így a selyemgombolyító mellett a magyar kancellária az addigi egyetlen eszéki fonoda mellé egy másodikat is akart – Óbudán. A tervek 1780 végére készültek el és II. József uralkodásának második évében elkezdett a selyemgubók feldolgozására, legombolyítására épülni a Filatorium, az a selyemcérnázó üzem, ami a Rádl-árok vizének meghajtó erejére építette termelését. (Az árok nevét ma is viseli utca a TVE Sporttelep mellett: valaha egyike volt ez az óbudai hegyekből a Dunába tartó patakoknak.) Az ötemeletes – akkoriban kiugróan magas – épületnek nemcsak Óbudán jártak csodájára, de Pest–Buda–Óbuda legmagasabb építményének is számított. A fonoda működtetésére is olasz családokat költöztettek oda: szövőmestert és asztalos mestereket, akik egyben hozták magukkal a fonoda belső berendezését. 

Fotó: Fortepan/Főfotó (1972)

Hamarosan kiderült azonban, hogy a számításokba hiba csúszott: hiába építették át a csatornát, a gépek meghajtására a változó hozamú patak vize nem volt elég. II. József ezt is megtekintette működése közben, második budai látogatásakor, de a Filatoriumon ez nem segített – Mazzucato Ágoston hiába tett ajánlatot az üres épület bérbevételére, a katonaság vette át a felszerelési bizottság nevében. Az átalakítások persze elmaradtak, végül a használhatatlannak bizonyuló épület visszakerült a kamarához, 1793-ban pedig egy angol utazó már üresen álló, romlásnak indult épületről írt.

Az üzem tönkrement, de mégsem múlt el nyomtalanul: a környék erről kapta a nevét. Mert Filatórium olaszul filatore= fonó.

Így lett itt előbb a mai Filatori Mező nagyjából a mai lakótelep és a Bogdáni úti buszvégállomás környékén – aztán a Filatorigát

Filatore = Filatori

Gát akkor lett belőle, amikor az itt futó – és a Duna által gyakran visszaduzzadó – négy bővizű  patak (Filatori-, Radl-, Bründl-patak és az Aranyhegyi-árok) miatt a 19. század vége felé töltéseket kellett emelni. A Duna 1875–76-os árvize  Újlakot és Óbudát is igen súlyosan érintette, a Filatori felől lefutó patakok ilyenkor különösen veszélyessé váltak. A patakok mára eltűntek, a név viszont maradt. A Filatorigát például HÉV-állomás ott, ahol a nevébe foglalt védőgát 1881–1882-ben megépült. Ez a gát a Dunára merőlegesen, nyugat-kelet irányba, a mai Bogdáni út vonalában húzódott, vonalát Dunai végén az árkok közös kifolyójának a Szeszgyár feletti helye határozta meg, a Bécsi úti végénél pedig a Filatori árok. Az óbudai téglagyárak bányáiból kitermelt földből építették meg, aztán a hozzáépített felhajtók használatával a gát gerincéből lassan út lett. 

1888-tól a Duna mellett erre vezetett Észak-Buda és Óbuda első vasútvonala is. A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) Filatorigát és Szentendre közti vonalszakasza azonban inkább Szentendre lobbizásának volt köszönhető, így a Filatorigát végállomástól csak gyalogosan lehetett bejutni Óbuda Fő terére, hogy utána a dél felől jövő lóvasút- csatlakozással jussanak be Budára az utazók. Végül ebből lett a mai H5-ös HÉV-vonal.

Újra a Selyemgombolyító

A 19. század elején egymás után szűntek meg az óbudai selyemüzemek, még Mazzucato gyára is. A kedvezőtlen évtizedeket csak a legnagyobb, a Valerók pesti gyára tudta túlélni. A Selyemgombolyító 1830-ig működött. Az 1838-as nagy árvíz után a Duna Gőzhajózási Társasághoz került, később lakóházzá alakították, ahogy később a vele szemközti laktanyaépületet is, ami az Osztrák–Magyar Császári és Királyi Duna Flottillának, majd annak leszerelése után a Magyar Királyi Honvéd Folyamőrségnek volt a központja. (Az utca, ahol ez az épület áll, nem véletlenül viseli 1875 óta a Laktanya nevet.)

Ez idő tájt készülhetett a belső udvaron körbefutó függőfolyosó is, majd az épület jó száz évig, egészen az 1970-es évek elejéig lakóház maradt.

Aztán, amikor a lakótelepi házak már lassan körbe nőtték, a lakókat kiköltöztették. Ekkor sikerült elérnie Bálint Imre építésznek, hogy bontás helyett inkább nyilvánítsák műemlékké. A megőrzésből később felújítás lett – erről és közművelődési célra való hasznosításáról 1975-ben a Minisztertanács döntött. 

Fotó: Fortepan/Stipkovits Fülöp (1970)

„Különösen jó helyszínt találtunk: a budai Selyemgombolyítót. Azt az ovális épületet Óbudán, amelyet a 18. században valóban selyemfonónak építettek, hogy a selymet zárt helyen körbetekerve, lassan lehessen szárítani. Szereposztás: a Mutter szerepe Irén, Psota Irén után kiabál. Van kedve? Van.” az idézet Makk Károly életrajzi könyvéből való és 1977-ben járunk. Ekkor forgatták itt Hunyady Sándor novellájából az Egy erkölcsös éjszaka című filmet, ami egy bordélyház egyetlen éjszakájáról szólt parádés szereplőgárdával.

Psota Irén mellett az idős Makai Margittal, Cserhalmi Györgytől Szirtes Ágiig, Tarján Györgyiig. 

Az épület felújítása végül 1985-ben fejeződött be. Lehetett volna könyvtár, színháztörténeti múzeum, szabadidőközpont, végül 1985-ben Közművelődési Információs Központ lett. Az épület másik bérlője sokáig a híres animációs filmes, Varga Csaba és a Stúdiója volt – itt dolgozott együtt Igor Lazin és Kollár-Klemencz László, a Kistehén alkotója, itt készült el  Mr. Bean rajzfilmes figurája. Emellett az üvegtetővel fedett belső udvar számított akkoriban a hazai táncházmozgalom egyik fellegvárának is, ahol Halmos Bélától a Muzsikás együttesig rengetegen léptek fel. (Az emeleten máig a Kulturális Innovációs Alapítvány könyvtára működik, illetve itt szerkesztik az Ökotáj című folyóiratot.)

2021 óta egy újabb történet vette kezdetét: az épületben irodák működnek, a híres kertbe pedig a vendéglátás költözött be, egészen pontosan a kézműves söröket főző Mad Scientist és az óbudai hangulat szerelemgyereke. 

Végül vissza a patakokhoz és a gáthoz

Az eredetileg 5-5,5 m magasságú gát az évtizedek út-átépítéseinek és vágánycseréinek  során alacsonyabbá vált. 1921-től az egykor legnagyobb vízhozamú Aranyhegyi patak mesterséges medret kapott, azóta északabbra ömlik a Dunába, 50-60 éve pedig a többi patak is fedett csatornákba került. Az 1950-es évek közepétől kezdődő építkezések a gát oldalait fokozatosan feltöltötték, de a Hévízi út néhány pontján néhány fel- és lehajtó még ma is emlékeztet a régi gátra.

A gáton belül épült fel 1879-ben az Első Óbudai Szeszégető és Finomító Részvénytársulat, a későbbi Ecetgyár – és újra megérkeztünk a jelenbe: ennek déli részén épül ma folyamatosan a Waterfront  lakó- és irodapark. Az öt hektáron kisebb városnegyed nő ki a régi ipari területen, ha kész lesz, a tengelyében haladó sétány egészen a Fő térig ér majd.