Keresés
rovatok
játssz! | 2020 tél
Fotó: Perlitzy Géza illusztrációja
Hajlik Gábor: Kivárás
A kivárás fontos taktikai fegyver a bridzsben. Segítségével megnehezíthetjük az ellenfél közlekedését, megakadályozhatjuk, hogy hosszú színüket le tudják hívni. Az egyik mód, hogy ne tudják ütéseiket lehívni, ha elérjük, hogy annak az ellenfélnek adjuk ki az ütést, akinek már nincs több lapja a veszélyes
színben.

Nyugat a pikk királlyal indul. Első ránézésre egyetlen esélyünk van. Ha ül a káró impassz, biztosan teljesítjük a felvételt. Ellenkező esetben a pikk szín kedvező elosztásában kell reménykednünk, pontosan 4–4-nek kell lennie.

Miért indult Nyugat pikkel? Feltehetően ez volt leghosszabb színe. Ha legalább négy lapja van a színben, Keletnél nem lesz négynél több. A káró impasszt Nyugat ellen adjuk meg. Ha nem ül, Kelet kerül ütésbe, akinek nem lesz túl sok pikkje. Ha kétszer kihagyjuk Nyugat pikk hívásait, és Nyugatnál öt pikk volt, a sikertelen káró impassz után Kelet már nem tud pikket hívni.

Ezzel az egyszerű manőverrel, hogy csak a harmadik menetben ütünk a pikk ásszal, meg tudjuk akadályozni, hogy Nyugat a pikk ütéseivel ütésbe kerüljön.

A káró ötös indulás után kell tervet készítenünk. Az indulás a tizenegyes szabály szerint Dél felülről a negyedik lapja a színben, és kéri a szín visszahívását. Valószínűleg nála van az ász, és négy vagy több lapja van a színben. Észak a kilencest teszi az indulásba, biztosan nincs nála az ász. Ütünk?

Előbb készítsünk tervet, készüljünk fel a kedvezőtlen elosztásokra.

Ha ül a treff király elleni impassz, lenne tizenegy ütésünk (sőt tizenkettő, ha 3–3 a kőr szín elosztása). Ha nem ül az impassz, és Délnek négynél több kárója van, megbukjuk a felvételt. A teljesítéshez nincs szükségünk a treff impasszra, csak azt kell elérnünk, hogy Dél ne kerüljön ütésbe a veszélyes káró színnel.

A káró kilencest ki kell hagynunk. Észak a káró tízessel folytatja. Ezt is ki kell hagynunk. A harmadik káró hívásba kénytelenek vagyunk betenni egyik figuránkat. Ha ezt Dél megüti, a sikertelen treff impassz után Északnak nem lesz több kárója, ha kedvezőtlen a szín elosztása. Ha mégis tudna még kárót hívni Észak, 4–4 lenne a szín elosztása.

Ha Dél nem üti meg a káró figuránkat, partnerének nem lesz több kárója, így még a káró ász ütésről is le fog maradni.

Eddig olyan helyzetekkel találkoztunk, amikor egyértelmű volt, hogy ki kell várni ütésünkkel. Az ellenfél indulásból megtalálta leggyengébb színünket. Ha hagyjuk őket a saját hosszú színükben közlekedni, könnyen elbukhatjuk a felvételt.

Ne gondolkodjunk sematikusan. Vegyük számba a lehetőségeket, próbáljuk elképzelni, hogyan van a veszélyes szín elosztva az ellenfeleknél, és néha találhatunk megaoldást arra, hogy elkerüljük az ellenfél ütéseinek lehívását.

A kőr kettes indulásból tudjuk, hogy Délnek pontosan négy kőrje van (tizenegyes szabály).

Tervünk, hogy ütünk legalább öt kárót, egy pikket, egy kőrt és három treffet. Ez tíz ütés lenne, ha az ellenfél nem ütne előbb négyet.

Az indulásba Észak a királyt teszi. Érdemes kihagyni?

Ha kihagyjuk, és nem ül a káró impassz, az ellenfél fog még ütni három kőrt, de nem többet. De mi történik, ha kihagyjuk a kőr királyt? Biztos, hogy Észak kőrrel folytatja?

Van még egy gyenge színünk, a pikk. Ennek az elosztását nem ismerjük. Az biztos, hogy Délnek jobb kőrje volt, mint pikkje, különben pikkel indult volna. Északról azonban nem tudunk semmit. Neki lehet, hogy jó pikkje van. Ha hagyjuk ütni a kőr királlyal, lehet, hogy pikkre vált. A sikertelen káró impassz után még biztosan ütnek legalább három pikket, tehát megbukjuk a felvételt.

Azonnal ütni kell a kőr ásszal és biztosan ütünk legalább kilencet.

Nyugat a kőr hatossal indul. Első feladat, hogy elemezzük az indulást, és felmérjük a veszélyeket.

Mit jelent az indulás? Feltehetően a kőr Nyugat legerősebb színe. Biztosan van figurája a színben és legalább négy lapja. Ha 4–3 a szín elosztása, az ellenfél csak négyet tud ütni, hozzájutunk kilenc ütésünkhöz: három pikk, egy kőr, három káró és két treff. Ha azonban 5–2 a szín elosztása, és a káró ász a hosszú kőr mellett van, megbukhatjuk a felvételt.

Tudunk ez ellen tenni valamit?

Nyugat kis kőrrel indult. Biztosan nincs nála a három hiányzó figura, a király, a dáma és a bubi, különben figurával indult volna. Ha ezek közül egy Keletnél van, és kedvezőtlen a szín elosztása, az (vagy szingli). Nem kell mást tennünk, mint azonnal beütni a kőr ásszal. Ha Kelet megtartja figuráját, az ellenfél nem tud lehívni három nagy kőrt, a kéz negyedik tízes-kilencesével fel tudjuk tartóztatni a színt. Ha pedig Kelet bedobja a királyt, Nyugat csak két magas kőrt tud lehívni, a tízesünk ütéssé válik.

Azzal, hogy azonnal ütünk a kőr ásszal, elblokkoltatjuk az ellenfél veszélyes színét, lesz időnk kilencet ütni.

 

Készítsünk játéktervet a káró dáma indulás után!

Tudunk ütni öt adut, négy kőrt és egy kárót. A felvétel akkor kerülhet veszélybe, ha nem ül az adu impassz, és egy káró mellett ki kell még adnunk két treffet is (az ász Délnél van). Ehhez az kell, hogy Észak ütésbe kerüljön. Ezt kell megakadályoznunk. Észak csak a káróval kerülhet ütésbe. Ha azonban a káró dámát kihagyjuk, nem marad több kárónk, Dél nem tudja az ütést átadni Északnak.

Az indulást ki kell hagyni. Dél káróval folytatja. Ütünk az ásszal, a kőr dámával asztalra megyünk és megadjuk az adu impasszt. Dél üt a királlyal, és kőrt hív. Ütünk a királlyal, elvessük az ellenfél aduit, majd a negyedik kőrre eldobunk egy treffet a kezünkből. A végén még kiadjuk a treff ászt, de ütünk tízet.

A káró indulás kihagyásával sikerült megakadályozni az ellenfél közlekedését, és biztosítani a felvétel teljesítését.