Keresés
rovatok
hegyvidék | 2021 tavasz
Fotó: Csáky Balázs
Szépvölgyi Katalin
Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban
Az Óbudai Platán Könyvtár az egykori Textilipari Dolgozók Szakszervezetének Központi Könyvtára gyűjteményére alapozva 2 évtizede nyitotta meg kapuit az olvasóközönség előtt jelenlegi helyén, az Arató Emil téren, így könyvtárunk 2020-ban 20 éves jubileumot ünnepelt. Habár ez az év az emberiség számára a nagy áldozatokkal járó koronavírus-járvány miatt szomorú emlék marad, intézményünkben a közös célok megvalósításának éve volt.

2020-ban az Óbudai Platán Könyvtár fennállásának történetében először nyerte el a szakma egyik legrangosabb országos díját, a Minősített Könyvtár Címet, ami többéves tudatos szakmai felkészülés és kitartó, következetes megvalósítás eredménye. És szintén először nyertünk nemzetközi elismerést. Fiókkönyvtárunk, az Ezüsthegyi Könyvtár zöld könyvtári tevékenységéért 2020-ban egyedüli magyar díjazottként, Magyarország történetében pedig harmadik díjazottként elnyerte az IFLA- ENSULIB Zöld Könyvtár díját.

A zöld könyvtárak megjelenése újkeletű, csupán néhány évtizedes múltra tekint vissza. A fenntarthatóság, a környezettudatos szemlélet olyan irányzat, mely a könyvtárak működésében is egyre nagyobb jelentőséghez jutott az elmúlt időkben, és a külföldi példák után hazánkban is megjelentek követői, akik a „zöldülést” vagy a még komplexebb zöld könyvtári működést tűzték ki célul.2

Az Óbudai Platán Könyvtárban 2016-ban fogalmazódott meg először a környezettudatos szemlélet iránti elköteleződés.

Már azt megelőzően is voltak erre irányuló törekvések, de az igazi erősödés ekkor kezdődött. A zölddé válásban a fordulópontot az Ezüsthegyi Könyvtár megnyitása jelentette 2018-ban. Óbuda zöld könyvtára a környezettudatos szemléletével és speciális zöld könyvtári szolgáltatásaival egyedülállóvá vált az országban. Mik voltak a zöld könyvtár felé vezető lépések?

Fotó: Óbudai Platán Könyvtár

Már a költözés előtt látható volt, hogy az új ingatlan olyan egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, amikre alapozva fiókkönyvtárunk zöld könyvtárként kezdheti meg működését. Ilyen volt az ingatlan elhelyezkedése. Érdekessége, hogy egy 40000 fős lakótelep (Békásmegyer) és egy feltehetően harmad akkora népességű kisvárosias, kertes családi házas övezet (Békásmegyer-Ófalu) határán található.

Bár a két lakókörzet jellegében teljesen különbözik egymástól, mindkettőben jelen van az igény a szabadtéri, kerti programokra, szolgáltatásokra és mindkettő lakosai fogékonyak a zöld alternatívákra.

Szintén kedvezően hatott a zöld könyvtár kialakítására a létesítmény jellege, hiszen a 869 m2 alapterületű ingatlanból mindössze 231 m2 maga az épület, a fennmaradó rész a külső részek. Nemcsak hazánkban, külföldön is ritkaságnak számít, ha a belső terek mellett kültéri elemek is tartoznak a könyvtárhoz. Ezüsthegyi Könyvtárunkban udvart, közösségi játszóteret, kertet és pincét alakítottak ki. Mivel a kert az épület alapszintjénél magasabban helyezkedik el, egyedivé, jellegzetessé teszi a hegyvidék lábánál található helyszínt és egyben bájos hangulatot is kölcsönöz neki.

Az épületet környezetbarát épületgépészeti megoldások tették „zölddé”. Minden mesterséges fényforrás LED-es világítóeszköz, a világítótestek átlag élettartama 25-30 év. A helyiségek természetes fénnyel való ellátottsága magas a számtalan nyílászáró, pavilonablak, valamint a tetősík ablakok (bevilágítók) beépítésének köszönhetően. Az áramfogyasztás az energiatakarékos eszközök jóvoltából minimális. A mennyezet- és padlófűtéssel kombinált, alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyú megújuló energiával működik. A rendszer energiahatékonysági besorolása kielégít minden zöld építési követelményt, fenntartható módon biztosítja könyvtárunk számára a fűtést, hűtést és a melegvíz-ellátást.

Fotó: Óbudai Platán Könyvtár

A korábban említett intézményi elköteleződés mellett formálódott egy zöld szemléletre fogékony, kreatív csapat is. A munkájukat itt megkezdő könyvtárosok egybehangzó közös célja volt az öko specializáció támogatása.

Mindezen tényezők együttesen segítették elő, hogy az Ezüsthegyi Könyvtár mára zöld könyvtárként működik.

Célunk, hogy a könyvtári alapfeladatokon túl az öko szemlélet folyamatosan jelen legyen az intézmény életében, a fenntartható fejlődést, a környezetvédelmet és a környezettudatos magatartást népszerűsítsük. Könyvtári eszközökkel felelősségre neveljük, élménypedagógiai módszerekkel érzékenyítsük a könyvtárhasználó gyerekeket. Valamint aktív részvétellel támogassuk a fenntartói és helyi öko kezdeményezéseket, programokat.

Fotó: Óbudai Platán Könyvtár

Az eddig sikerrel megvalósított öko eredményeink skálája széles. Kialakítottuk az „Ökosarok” gyűjteményt külön a felnőtteknek és külön a gyerekeknek, ahol a természetvédelemről, a fenntartható fejlődésről és ökológiai problémákról szóló irodalmat gyűjtöttük egybe. A meleg hónapokban berendezzük a szabadtéri olvasótermet a könyvtár udvarán. Megvásároltuk az ehhez szükséges bútorokat: kültéri padokat, nyugágyakat, napernyőket, piknikpadot. Külön a gyerekek részére biztosítunk kültéren is használható könyveket, amit a szülőkkel közösen olvasgathatnak a játszótéren. Aktív együttműködéseink vannak helyi civil zöld szervezetekkel, közösségekkel. Partnerként veszünk részt az élhető, fenntartható település megteremtésében, azaz a kerületi zöld projektekben.

Részt veszünk olyan országos zöld mozgalmakban, mint például a Passzold vissza, Tesó!, a Magház Közösségi Hálózat, PlantTogether Közösség.

A könyvtári szolgáltatások, valamint a szállítási feladatok ellátásához beszereztünk egy elektromos szállító autót. Kialakítottunk egy biciklitárolót, ezzel is arra ösztönözve olvasóinkat, hogy autó helyett inkább gyalog vagy kerékpárral érkezzenek a könyvtárba. Bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést mind a beltéren, mind a kültéren. Növényekkel díszítettük az olvasói tereket. Nemdohányzó intézmény vagyunk. A mindennapi működés során környezettudatos döntéseket hozunk. A papíralapú adminisztrációt csökkentettük, öko vagy újrahasznosított anyagokból készült eszközöket, játékokat szerzünk be.

Fotó: Csáky Balázs

A könyvtári alapszolgáltatások mellett a rendezvényeinket is igyekeztünk „zölddé” tenni. Kialakítottuk az öko szemlélettel átszőtt könyvtári rendezvénykoncepciónkat. 2018 óta a koronavírus-járvány megjelenéséig folyamatos volt előadássorozatunk „Gyógynövényekkel a testi-lelki egészségért” címmel, amiben gyógynövény-botanikus szakértő az állandó partnerünk. 2019 óta könyvtárunkban tartotta klubfoglalkozásait  a Békási Klímakör. Elindítottuk saját öko klubunkat, amit „Családi zöld kuckó” néven neveztünk el. Ennek célja a környezettudatosságra nevelés és az egészséges életmódra váltás segítése a családban. Összeállítottuk könyvtári tematikus zöld foglalkozásainkat. Tavasztól őszig „Lombsátorozó” címmel öko játszóházat tartunk a gyerekeknek a szabadtéren. Emellett kerti táborokat, egyéb szabadtéri és kreatív programokat is szervezünk.

Mozgókönyvtári szolgáltatásunkkal az „Ezüsthegyi Felfedezővel” külső rendezvényeken is részt veszünk.

A könyvtári szolgáltatások mellett speciális, zöld könyvtári szolgáltatásokat is nyújtunk látogatóink számára. Ezek olyan könyvtári környezetre formált szolgáltatások, melyek fő szellemisége, jellemzője a környezettudatosság, esetleg a szolgáltatás módja is párhuzamosságot mutat egyes könyvtári szolgáltatással. A speciális zöld szolgáltatások sokfélék lehetnek, amiket elsősorban a rendelkezésre álló feltételek és az intézmény küldetése határoz meg. Könyvtárunk esetében a korábban már említett sajátságos tényezők határozták meg és segítették a megvalósítást, melyek közül néhány sikeressége vagy egyedisége rövid idő alatt kiváltotta nemcsak a hazai könyvtári szakma, de a fenntartható fejlődésért tevékenykedő közösségek és szervezetek figyelmét is. Mik ezek a zöld könyvtári szolgáltatások?

Fotó: Csáky Balázs

Fűszer- és gyógynövénykert a könyvtár kertjében

Könyvtárunk kertjében a három magaságyás közül a legnagyobbat fűszer- és gyógynövényekkel ültettük be. A növények nevét táblákon tüntettük fel, és tervezzük a kert megismerését segítő, ismertető füzet kihelyezését is. Célunk a fűszer- és gyógynövények megismertetése, termesztésük feltételeinek, jótékony hatásuk és felhasználhatóságuk sokféleségének bemutatása látogatóink számára.

A fűszer- és gyógynövénykertet óvodai, iskolai foglalkozásokhoz, zöld könyvtári rendezvények megtartásához is használjuk, részben ismeretterjesztésre, részben érzékenyítésre. A kertet közösségi alapon gondozzuk.

Minta tankert és tankert

Könyvtárunk kertjében a három magaságyás közül kettőt évente újraültetünk haszonnövényekkel, részben a magkönyvtár magjaiból nevelt, részben az olvasóink által adományozott palántákkal. Itt is névvel ellátott táblák segítik a növények felismerését. A minta tankerteket elsősorban az óvodai, iskolai foglalkozásokhoz, könyvtári természetismereti programokhoz használjuk, ahol a gyerekek és a fiatalok növényismereti tudásukat gazdagíthatják, valamint a felnőtteknek és családoknak szóló öko programok szerves részeként is igénybe veszik a látogatók. A minta tankerteket szintén közösségi alapon működtetjük, de igény esetén ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk óvodai csoportok vagy iskolai osztályok számára a tanév teljes időtartamára, azaz tavasztól-őszig az aktuális „örökbefogadó” csoport gondozza a kertet.

Herbateázó

Herbateázónkban a teázás lehetőségét biztosítjuk ingyen a látogatók számára a könyvtári tartózkodás ideje alatt, a hideg hónapokban. A gyógytea-alapkészletet gyógynövényboltokból szereztük be, de mára a teázó közösségi alapon működik, vagyis az olvasóktól ajándékba kapott teafüvekkel egészült ki a választék. Ez a szolgáltatásunk a kezdetektől nagy népszerűségnek örvendett, amit azonban a koronavírus-járvány megjelenésével szüneteltetünk.

Limonádézó

A herbateázóhoz hasonlóan működik nyáron a limonádézó. A nyári meleg hónapokban szintén ingyen kínáljuk a frissen készült, hűtött limonádét, amit a kertünkből származó mentával és citromfűvel ízesíthetnek a látogatók. A limonádézó is hamar népszerű lett, olyannyira, hogy citromot és mentanövényeket is kaptunk ajándékba a betérőktől a szolgáltatás támogatására. Az aktuális járványügyi helyzet miatt ezt a szolgáltatásunkat is felfüggesztettük.

Magkönyvtár

Magkönyvtári szolgáltatásunk egyedülálló az országban. A magkönyvtár egy speciális kezdeményezés, ami a fenntartható fejlődés célkitűzéseit szolgálja könyvtári környezetben. A magkönyvtárak a magbankok és könyvtárak ötvözetei. Céljuk a helyi közösségekre, a vonzáskörzet lakosaira alapozva a tájfajta növényvilág megőrzése, a magok adományozásának és cseréjének segítése, az otthon termesztett haszon-, dísznövény és a hobbikertészkedési kedv erősítése, a növénynevelés lépéseinek támogatása, valamint a közösségépítés. Egyben megalapozzák és erősítik a természetes és termesztett növényvilág iránti felelősséget, a környezet- és klímatudatosságot.5 A magkönyvtár működése hasonló a dokumentumok kölcsönzési elvéhez.

A kölcsönzés jelen esetben azt jelenti, hogy a vetés időszakában ingyen elvihetők a magcsomagok, de a termő időszak végével, a magfogás után ugyanazt a mennyiséget vissza kell adni.

Abban az esetben, ha nem magtermő a növény, akkor más magot is elfogadunk. A magcsomagokban nagyjából 1 balkonládányi mennyiségű vetőmag található. Ezeket a magcsomagokat katalóguskártyára tűzzük, ami tartalmazza a termesztéshez nélkülözhetetlen információkat. A kölcsönzést a kölcsönzőkártya, valamint a könyvtári nyilvántartás segítségével regisztráljuk. A szolgáltatást igénybe vehetik a beiratkozott olvasók és látogatók egyaránt. Érdekessége ennek a szolgáltatásnak, hogy inverz módon indult. Tehát nem a kölcsönzéssel, hanem a magok bekérésével. 2019 őszén kértük meg a látogatókat arra, hogy akinek felesleges vetőmagja van, az adományozzon az induló magkönyvtár számára. A felhívás hatalmas lelkesedést és adományozási kedvet váltott ki, akkor is és azóta is nagy mennyiségben érkeznek a magok könyvtárunkba. A magkönyvtár induló állománya 88-féle vetőmag 750 csomag mennyiségben volt. Sajnos a pandémiás időszak miatt ez a szolgáltatásunk csak rövid ideig, 11 napig volt elérhető, de ezalatt az idő alatt is 16 fő 41-féle magot 72 csomag mennyiségben kölcsönzött.

Növényadoptáló pont

Új szolgáltatásunkat látogatóink kérésére hoztuk létre. A magok mellett 2020-tól már a látogatók által adományozott növényhagymákat, illetve palántákat is befogadunk, amit a megfelelő információkkal ellátva, ingyen továbbadunk az érdeklődőknek.

Könyvtár vagyunk, csak egy kicsit másképp. Nemcsak hazánkban, Európában is kevés azon zöld könyvtáraknak a száma, ahol a környezettudatos működés ilyen komplex módon jelenik meg. Az Ezüsthegyi Könyvtár speciális küldetését ami a könyvtári, a közösségi és a környezettudatos célok ötvözete , egyedi szolgáltatásait, az intézményben megvalósított öko szemlélet komplexitását, a környezetvédelemre érzékenyítő tevékenységét és az eddig elért eredményeket az IFLA-ENSULIB a Zöld Könyvtár Díjjal ismerte el. A pályázat címe egyben a könyvtár jelmondata is „Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban”, kifejezi a beltéri és kültéri, a könyvtári és a környezetvédelmi gondolkodás összeolvadását.