Keresés
rovatok
piac | 2022 ősz
Fotó: Fejér Zoltán archivumából
Kolozsi Ádám
Presszók, grundok, becsületsüllyesztők
A Kolosy tér tündöklései és bukásai
Térnek mondják, de inkább átszálló-, mint találkahely. Piacépület kofák nélkül, gyereket rég nem látó iskola, iroda-Grinzing egy közlekedési csomópont hátsó szegletében. A Kolosy tér környékén tündököl a kilencvenes évek ál-régies ízléstelensége, mi mégis megpróbálunk újra és újra hinni neki, elképzelni igazi arcát az egymásra kent púderrétegek alatt. Lujzi, engedd már szeretni magad!

Úgy mondják, a Szépvölgyiből lefelé nem tudta bevenni a Lajos utcai kanyart egy teherautó, belerongyolt a régi nyilvános WC-be, levitte a sarkát, és kampó: az IFA és a slozi véletlen találkozása után inkább ledózerolták a háború előttről itt felejtett míves vizeldét, a “zöld villamost”; jól összecsinálhatta magát, akinek utoljára volt benne dolga. Annak a helyén nyitották aztán a nyolcvanas években az Admirál pinceborozót. Állítólag nem volt rossz hely, csak a környékről nem járt oda senki, mert nem akartak pöcegödörben inni.

A Kolosy tér és a HÉV-megálló közötti kis park alatti pincerendszer valójában nem egy szimpla vécé, hanem a híres Lujza gőzmalom hagyatéka.

A malom, amely a századforduló előtt néhány évre a tér nevét is adta (és ami miatt néhány őslakos újlaki most is Lujzinak hívja a Kolosyt), a nagy 1921-es tűz előtt egész Óbuda legnagyobb épülete volt. Milyen Óbuda? – hördülhetnek fel az igazi lokálpatrióták, EZ ITT ÚJLAK! És ki vitatkozna velük.

A középkorban itt, a mai Kolosy tér környékén lehetett Szentjakabfalva község központja, a templom és temető éppen a mostani tér közepén állt, az Amfiteátrum irányában pedig az ország egyik legnagyobb állatpiaca működött. A török időkben a falu elnéptelenedett, a helyén alapított Neustift házaiba pedig nagyrészt német telepesek költöztek. A Császár fürdőtől a mai Nagyszombat utcáig nyúló Újlak polgárai 1705-től már a Kolosy térre, a ma is álló Sarlós Boldogasszony Plébánia helyén emelt kápolnába jártak misére. Hamarosan ekörül alakult ki a Buda és Óbuda közötti település központja. A Szépvölgyi úton kövezett árok vitte le a vizet, a mostani buszfordulónál pedig a vesztőhely állt egy darabig, Buda akasztófája.

Újlakot idővel körbefojtotta és felszippantotta a kisgömböcként hízó város. A környéket az 1800-as évek végére Duna-parti malmok, textil- és festőüzemek, téglagyárak vették uralmuk alá, a szőlőnek itt is betett a filoxérajárvány, a kertek a belső udvarokra szorultak. A kocsmák azonban megmaradtak, akárcsak Óbuda más részein.

A girbe-gurba utcák és a sok italmérés ugyan adott némi romantikus bájt a környéknek, de a földszintes épületállomány már a két világháború között is elavultnak számított.

Az első átfogó szanálási terv 1937-ben megszületett, ha megvalósul, Újlakon nem nagyon marad régi épület. Szerencsére papíron maradt, akárcsak a hatvanas évek rendezési tervei, amelyek ide is panelrengeteget álmodtak, a Kolosy és a Zsigmond tér között négy húszemeletes toronymonstrum épült volna. A gazdaságosabbnak gondolt óbudai lakóteleppel szemben azonban Újlakra már nem jutott forrás. Ezzel a városrész ugyan megúszta az átépítést, de pénz sem jutott rá, és akarat sem sok: előbb-utóbb úgyis jön a dózer, addig meg minek feccölni a romló állagú régi épületekbe.

Így rekedt bele Újlak az évtizedekig tartó átmeneti állapotba. A nedves falú régi házakat ezalatt hagyták tovább pusztulni, a környéken építési tilalom volt érvényben, és a közeli kiköltöztetésre számító lakók sem akartak nagyon beruházni a tanácsi lakásba.

A Kolosy tér vidékének a szocializmusban azonban így is valódi színei, helyei és karakterei voltak. Legnagyobb dózisban természetesen a piacon, minden valamirevaló városrész szívcsakrájában.

Ez ekkor még a tér közepén volt . Lényegében egy bódékomplexumról volt szó, egyesek szerint enyhe egérszaggal, de volt itt minden nőnek buzgón udvarló hentes, jó savanyúságos, tejcsarnok, szép árut kínált Burom Laci, a rendőrből lett zöldséges, és a pult alól még szebb húst adott csirkés Feri. A gyerekeket leginkább a műanyag kisautókat és csattogó lepkét árusító néni kisasztala vonzotta, na meg a lángosos. nyaranta a főttkukoricás. A lacikonyhán olyan hírességek is rendszeresen benyomtak egy májas hurkát egy ráadás sült kolbásszal, mint a focista Tichy Lajos, a vízilabdás Gyarmati Dezső, vagy a színművész Bessenyei Ferenc.

Burom László zöldséges és hűséges vásárlója, 1964

A Kolosy téri törzsökösök büszkék voltak a standok között megforduló sok művészre és más hírességre, még ha azok részben a “hegyről” jártak is le. A szintén törzsvendég Csukás István meg is énekelte a piac nagyszerűségét az Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-től a Kolosy térig című versében: ”Ha csúnya, hát csúnya, ha büdös, hát büdös, nincs más utam, és nincs másik életem”. De itt vásárolt Kiss Manyi, Kőmíves Sándor, Kállai, Sinkovits, Kudlik is, némelyikük a piaci italozókba is be-benézett.

Bessenyei állítólag még a helyi szinten is alsó szegmenst képviselő Pléhkrisztust, a Szépvölgyi úti kápolnánál üzemelő becsületsüllyesztőt is megtisztelte néha szerénynek nem mondható jelenlétével.

A Kolosy tér erős vonzásában élő helyi művésztársaság törzshelye azonban a piaccal szembeni Csilla eszpresszó volt a Lajos utca sarkán, ott, ahol most a Vision Express működik. Valamikor Csillagnak hívták, de miután a címfestő elszabta a feliratot, praktikusan alkalmazkodva a helyzethez, nevet rövidítettek. A gyerekek főleg az apró kiülős terasz miatt szerették, aminek a hatvanas években modernnek számító fém-műanyag székeire akár fürdőruhában is le lehetett ülni fagyizni – akkor még ugyanis lehetett fürödni a Dunában, igen, a Szépvölgyi útnál is; rakparti autóút sem létezett. De a Csillában több környékbéli filmes és színésznő is törzsvendég volt Csala Zsuzsától Lehoczky Zsuzsáig, Tichy Lajos operettszínésznő feleségéig.

Lehoczky Zsuzsa a Csilla teraszán, 1965

A válogatott focista a Szépvölgyi és az Árpád fejedelem sarkán lévő, Dunára néző házban szerzett lakást, ennek erkélyéről nézte időnként a HÉV-en túl a grundon focizó helyi gyerekeket, sőt nagy néha be is állt közéjük játszani.

Ezen a részen jónak számító OTP-házak épültek az ötvenes évek végén, ez is szerepet játszott abban, hogy a környékre több sportoló (hogy mást ne mondjunk: Albert Flórián) és még több művész költözött.

A Nagy László–Szécsi Margit házaspár, Sztankay István, Zolnay Pál, Szörényi Rezső, Simó Sándor – Újlaknak ez a Duna-menti része társadalmilag tehát karakteresen eltért a dohos, földszintes házak világától. De a környékbeliek így is ugyanazoknál az árusoknál és boltokban vásároltak (csak a piac körül maradva: posta, háztartási bolt, vasedény, csavarbolt, varroda, rövidáru), a gyerekek mind a Lajos utcai iskolába jártak, és suli után együtt fociztak. A visszaemlékezések szerint egész Újlak tele volt grundokkal – az építési tilalomnak gyerekszemmel áldásos következményei voltak.

Újsággal a kezében az eszpresszóba tér be Sipos “Tüdő” Ferenc, válogatott labdarúgó, 1963

A környék jövőjéről a nyolcvanas évek elején bontakozott ki éles vita. Ekkoriban már kezdett felértékelődni az építészeti és általában a helyi örökség annyira, hogy a teljes bontás és a panelépítés politikája érdemi ellenállásba ütközzön, és a kerületi tanácsok (a Kolosy tér a II. és a III. kerület közötti határon van) is ellenezték a BUVÁTI tervét, amiben a hegyoldalra ötemeletes, lejjebb pedig hétszintes épületeket irányoztak elő.

A helyi vezetés attól tartott, hogy a városrész ezzel a régi Tabán sorsára jutna, magyarán semmi nem maradna belőle.

Két kézzel kaptak hát a késő szocializmus egyik jó politikai kapcsolatokkal rendelkező korai vállalkozójának ötletén, aki azt ígérte, a segítségével Újlak megmenekül a dózertől és a paneljövőtől, és piaci tőkebevonással a környéken újjáéleszti a hangulatos régi Óbudát. A Coopinvest Kisszövetkezetet gründoló Harsányi Zsolt a cégével privátban kidolgozott egy komplett városrész-revitalizációs programot, és azt állította, hogy ha ezt elfogadják, a Kolosy tér teljes környéke megújul: a Bécsi út macskaköves sétálóutca lesz irodalmi kávéházzal, szabadtéri árusokkal, virágpiaccal és utcazenészekkel, a környező utcákban kézműves műhelyek és műteremházak sorakoznak majd, és az egész város ide fog járni egy kis kultúrát szippantani.

Fejér Zoltán családi körben már a szakmájára készül, 1965

Az ötletet megvette a kerület: mindenki a hangulatos Óbudára voksolt, és 1987-ben a Fővárosi Tanács is elfogadta a tervet. “Újlaknak új funkciót ad, hogy a Vár és Szentendre közötti terület új idegenforgalmi egységgé válik” – állították, és a lelkes újságcikkek arról regéltek, hogy itt fog hamarosan megszületni “Budapest Grinzingje”.

Arról kevesebbet tudhatott a nagyközönség, hogy az üzletember hány lakást húzhatott volna fel viszonzásul a városrészben, és egyáltalán, mennyire lett volna reális ez a nagyívű elképzelés. Valószínűleg meglehetősen kevéssé, mert bár a Bécsi úton és a szomszédos utcácskákban a couleur locale visszfényének halvány sugarát még valóban lehetett érezni, a közlekedési funkciók nehezen férnek meg egy művésznegyed igényeivel. Az egykori csendes negyedből a hegy és a folyó közötti szűk folyosón nagyforgalmú átjáróház lett, és ezen önmagában nem változtatott volna, ha egy-két utcát afféle kereskedelmiesített skanzenként átmentenek a jelenbe.

A kerület egyéb okokból egy idő után megszakította Harsányival kapcsolatot, a turisztikai központtá válás ma már irreálisnak ható ötlete is lekerült a napirendről.

Maga az alapelgondolás azonban, hogy Újlakon csakazértis egy elképzelt, nosztalgikus Óbudát kell építeni, nem felejtődött el. A rendszerváltás után a területre műemlékvédelmi határozatot fogadtak el, a részletes rendezési terven túl az önkormányzat megterveztette a védett utcák képét, és az irányelvekben arra törekedtek, hogy minél karakteresebben jelenjenek meg a hagyományos elemek: nagyméretű kapuk, kis ablakok, a tetőn hódfarkú cserép – a földszintes régi Újlak darabkái.

A gyakorlatban azonban sokszor még a műemléki védettségnek sem sikerült érvényt szerezni. A gyenge szabályozási eszközök között a városépítészeti elvek megtörtek a magánépíttetők akaratán, a kivitelezések során rendszeresen eltértek a tervektől, a tervezésnél még előremutatónak gondolt elemek néhol igénytelen giccsként jelentek meg. Voltak építészeti szempontból jó és elfogadható példák is, előfordult, hogy a műemlékvédelem ki tudta kényszeríteni a régi homlokzat visszaépítését, és az 1993-ban átadott emeletes piacépület is arányosnak mondható. Az Újlaki Üzletház hupikék háza, a Finta József skiccei után gyenge minőségben kivitelezett, ma már alig használt épületsor a piac mellett, a sok házon a régi városképre utalni próbáló talmi elemek, a neobarokkra hajazó épület kapuzatába ledobott dór oszlopok miatt azonban az összkép nagyon távol van attól, ami kedvezőnek lenne nevezhető.

Tichy Lajos autója az Árpád fejedelem útján, kelet-német turistákkal, 1962

“A homlokzatokon funkció nélküli kőlyukakkal és geometrikus formákkal próbálták romantikussá tenni, amit nem lehet. Buda-Újlakkal talán még az lehet a szerencse, hogy nem is azzal a szándékkal formálják újjá, hogy az emberek éljenek benne, hanem hogy a pénzüket ott költsék el” – írta a Magyar Építőművészetben Ludwig Emil, és közel harminc év után is nehéz vitatkozni az ítélettel. Budapest Grinzingje helyett valami egész más, egy eklektikus, saját értékeit könnyen fecsérlő, a helyükre gyakran áltörténelmies giccset választó környék formálódott, ahol a részletek gazdag tárházát mutatják a kilencvenes évek legrosszabb építészeti ízléstelenségeinek, az összhatás pedig egyszerre művi, negédes és hangulattalan.

A kétezres évek Óbudai Promenád projektje a környék újabb ráncfelvarrásával, térkövezéssel, a csöcs”- és a Puskás-szoborral ezen nem sokat javított, a Kolosy térről a kipofozás után is hiányzik valami, valami, amit leginkább életnek és természetes jóízlésnek lenne nevezhető. A téren az átmenő forgalomtól eltekintve igazi nyüzsgés tulajdonképpen addig volt, amíg élő piac működött itt. Miután azt beköltöztették a csarnokba, valahogy már nem tudott igazi lenni – már csak azért sem, mert rendes piachoz túl drága volt. Öt éve már nincs, hiányzik ez is. Az épület évek óta zárva tart, a belengetett sörcsarnokból, buliközpontból, foodhallból nem lett semmi. A Kolosy téri hajdani nyilvános vécé mellett álló eperfa azonban, amely évtizedek óta figyeli a tér megpróbáltatásait, még ma is terem: nyáron még mindig lilára festi a járdát, és erjedt gyümölcsét kínálja a galamboknak, hogy spiccesen repkedhessenek Újlakon.