Keresés
rovatok

Aquincumi Múzeum – májusi beindulás

(Bevezetésként az LGT / Karácsony János zenéje, az Aquincumi séta)

A kijárási korlátozások enyhítését követően, 2020. május 23-án szombattól a Régészeti Park részlegesen ismét megnyitja kapuit!

Floraliára várva

A romterület Aquincum polgárvárosának nagyjából a harmadát mutatja be, a városközpont legjellemzőbb középületeivel és több tucat magánházzal, amelyek Kr.u. 2-3 századi városszerkezetet idézik. Ha csak egy-két órát itt töltünk, akkor is átélhetjük a római kor városának hangulatát, térélményét. Természetesen ha majd a kiállítások is látogathatóak lesznek, akkor további élményekkel, tudásokkal gazdagodhatnak az idelátogatók. Addig is egy sétát ajánlunk, virtuális és valódi elemeket vegyítve.

Symphorus mithraeum – a szentély

Az Aquincumi Múzeum Régészeti Parkjának déli részén került sor a Symphorus mithraeum helyreállítására, 2017-2018-ban. A helyreállítás az eredeti épülettömeg rekonstrukciójával és a korabeli szerkezeti formák és anyagok lehetőség szerinti alkalmazásával életre hívott védőépület kialakításával valósult meg. A mithraeum építészeti tömbje jól illeszkedik a tőle északnyugatra álló ún. Festőház rekonstrukciójához. A római városkép így új elemmel gazdagodott. A két épület együttes látványa segíti a látogatókat abban, hogy a római város épületeinek arányai és méretei alapján térélményben legyen részük anélkül, hogy színpadias díszletek közt éreznék magukat.  Fontos szempont volt, hogy a helyreállítandó épület tükrözze a funkció szellemiségét, azaz a kultusz rejtettségét, titokzatosságát. A Mithras szentélyt a Régészeti Park déli bejáratától kelet felé indulva lehet megközelíteni kis sétaúton, elhaladva a Festőház előtt. A szentély bejárata kelet felől nyílik, így megkerülve az épületet, leküzdve a kis szintkülönbséget, juthatunk le a bejárat előtti kis térségre, amelyet északon az épülettömb kőből épült kerítése határol.

Maga a szentély még zárva van, és így a kiállítást nem lehet látogatni, de az alábbi  videóból képet nyerhetünk, hogyan illeszkedett a város életébe az épület fénykorában.

A 3. századi aquincumi polgárváros sűrűn lakott délnyugati városrészében járunk. Az egyik szűk utcácskában, boltok és lakóépületek között haladva egy kerítés állja utunkat. A kerítés magas, zárt fala mögött álló két épület egyikében alakították ki a Mithrast tisztelők kultuszhelyét, szentélyét. A közösségnek a keleti származású Symphorus is megbecsült tagja lehetett. Az egyszerű épület három helyiségből állt, ahova csak az arra hivatottak léphettek be. Az udvarból a kelet felé nyíló bejáraton juthatunk a szentély előcsarnokába. Innen nyílik a csak férfiakból álló hívők gyülekezőterme, ahol az áldozati és beavatási szertartásokra felkészülhettek.

És itt a virtuális bemutató, két részben:

Nyitvatartás: kedd-vasárnap, 65 év alattiak 9.00 és 15.00 között, 65 év felettiek 15.00 és 18.00 között látogathatják a Régészeti Parkot.

Bemutatkozik az Óbudai Múzeum

Az Óbudán található múzeumok száma már-már a belvárosi kerületekben vagy a nagyobb vidéki városokban található múzeumok számával vetekszik. Mindemellett az itt található közgyűjtemények egymáshoz való közelsége okán egy helyi múzeumi negyed hangulata sejlik fel.

Óbuda újkori múzeumtörténete Pálóczi Edgár nevével kezdődik, aki 1927-ben alapította meg Óbudán a főváros első helytörténeti múzeumát, amelyet Óbudai Árpád Múzeumnak neveztek el. Mivel a gyűjtemény anyaga a II. világháború alatt elpusztult és az intézmény megszűnt, ezért e korai közgyűjtemény hivatalosan nem tekinthető az Óbudai Múzeum jogelődjének. A mai múzeum elődje a főváros egyesítésének 100. évfordulójának évében, 1973-ban alakult Óbudai Helytörténeti Gyűjtemény néven, a következő évben pedig megalakult a gyűjtemény első filiáléja, a Kun Zsigmond Lakásmúzeum. Az első húsz évben a múzeum nem önálló intézményként, hanem az Óbudai Művelődési Központ, majd az Óbudai Társaskör részeként üzemelt. Az 1990-es évek közepén kilépett a Társaskör hatóköréből, majd a Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának határozata értelmében a helytörténeti gyűjtemény 1996-ban múzeumi besorolást nyert és azóta területi múzeumként működik.

Az intézmény fenntartója, Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2007-ben új kulturális koncepciót készített, amelyben a múzeumnak kiemelt szerepet szánt. A szerep betöltésének feltételeként a múzeum alapvető megreformálásának igénye fogalmazódott meg, amelynek célja „a múzeum teljes szakmai és működési megújítása, a kerület kulturális és oktatási életébe történő bekapcsolása”.

Az Óbudai Múzeumban 2008-ban bekövetkezett váltás egy új koncepció felépítését és megvalósítását is jelentette, amelynek középpontjában a gyűjtemények, a kiállítások, a III. kerülethez kötődő különböző hely- és társadalomtörténeti kutatások és a szakszerű, professzionális múzeumpedagógia került. Természetesen a négy téma mindenféle szempontból összekapcsolódik, a különböző területeken elért eredmények automatikusan vitték előbbre a többit.

A gyűjtemények szempontjából elsődlegessé vált a raktárrevízió, amelynek elvégzése után már pontos képet kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen tárgyak vannak a raktárban és milyen tárgycsoportokat lehet létrehozni, vagyis ki lehetett alakítani egy, a muzeológia követelményeinek megfelelő gyűjteményi rendet, beosztást. Ennek ismeretében pedig lehetővé vált a szisztematikus gyűjtés, feldolgozás és fejlesztés. Időközben (2012) a múzeum kötelékébe került a Textilmúzeum gyűjteménye is, aminek következtében a gyűjtemény összetétele és szerkezete erőteljesen kibővült, a feldolgozás módszertana azonban az egyéni jellegek megtartásával megmaradt. A szakmai munka elismeréseként a 2013-as évre vonatkozóan az intézmény elnyerte „Év Múzeuma” díjat.

2015-ben lehetővé vált, hogy a gyűjtemények egy internetről elérhető adatbázisban is rögzítésre kerüljenek. Így egy újabb lehetőséggel növekedett a gyűjtemény feldolgozása, közzétételének lehetősége. Emellett az adatbázis által a múzeum szorosabban kapcsolódhat a múzeumok országos közösségéhez, ami által gyűjteménye szélesebb körben is jobban megismerhetővé válik.

Mivel a múzeum muzeológusállományában megtalálható történész, néprajzos, régész és művészettörténész is, ezért adva volt és van a lehetőség, hogy Óbuda és a III. kerület múltját több szempontból, a különböző társadalomtudományok kutatási módszereit felhasználva vizsgáljuk meg. A kutatások fontos csoportját jelentik a meghatározott idejű, egy-egy témakört felölelő kutatások (pl. jelenkutatás, Faluház, városi házak, panelek, gyáripar, vendéglátás, vallási, nemzetiségi csoportok, kiscelli kegyhely stb.), amelyek kiállításokban, kiadványokban, előadásokban kerülnek bemutatásra.

A 2010-ben megnyílt új helytörténeti állandó kiállítás tervezésénél („Óbuda – Egy város három arca”) elsősorban az volt a szempont, hogy a település történetéről olyan összefüggő képet kapjon a látogató, amelyben különböző szempontok alapján kísérheti végig a város történetét a középkortól az 1970-es évek végéig.

Az elkövetkező években a múzeum állandó kiállításainak a köre folyamatosan bővült. 2013-ban „A Goldberger…” címmel, a Lajos utcai telephelyen nyílt meg a Goldberger család- és textilgyár történetét bemutató kiállítás. 2016-ban „Játék a városban” című, Budapest egyetlen állandó játéktörténeti kiállítása nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A következő évben, 2017-ben az állandó helytörténeti kiállítás újabb részeként a kastély pincéjében került kialakításra Óbuda és azon belül is a Fő tér középkori épületeit bemutató, „in situ” jellegű kiállítás, amely az izgalmas „Templomok a talpunk alatt” címet kapta.

Az időszaki kiállítások tekintetében elsősorban arra törekedtünk, hogy olyan témákat érintsünk, amelyek fontosak és érdekesek a kerület történetében, azonban az állandó kiállításból – leginkább gyakorlati okok miatt – kimaradtak. Így azt lehet mondani, hogy az állandó és az időszaki kiállítások egy rendszerben elhelyezhetőek, kiegészítik egymást és sok esetben a látogató maga is felfedezheti az összefüggéseket, ami által be tudja illeszteni az időszaki tárlatok által bemutatott jelenséget az állandó kiállítás történeti folyamatába.

Az utóbbi években megnövekedett azoknak a kiadványoknak a száma, amelyek közvetlenül a múzeumhoz kötődnek, számos kiállításhoz készült tárlatvezető, jelentek meg tanulmányok, önálló kötetek, ismeretterjesztő periodikák.

A megújult múzeum a kezdetektől fogva arra törekedett, hogy a múzeumpedagógia felhasználásával egy látogatóbarát múzeum és kiállítás épüljön, olyan tárlat, amely aktivitásra ösztönzi az ide betérőket, illetve számottevő múzeumi foglalkozásokat lehet köré építeni. Az elmúlt tíz évben felrajzolható az egyre jobban kiépülő múzeumpedagógia rendszer, amelynek eredményeképpen elmondható, hogy a múzeumpedagógia területén, a budapesti helytörténeti múzeumok, gyűjtemények körében egyértelműen vezető szerepet tölt be a múzeum. Ezen túlmenően, azonban már országosan is felfigyeltek az Óbudai Múzeumban zajló múzeumpedagógiai tevékenységre, aminek visszaigazolása a 2015-ben elnyert „Múzeumpedagógiai Nívódíj”, illetve több felsőoktatási intézményben, felnőttoktatási rendszerben való oktatói részvétel lehetősége.

A legújabb, a Bán & Lazetzky művészcsalád életén és munkásságán keresztül Óbuda múltjába betekintő kiállítás virtuális tárlatvezetései:

Bővebben az Anziksz tavaszi számában megjelent cikkben olvashatnak a kiállításról.

Mustra

TOP 5

1. Május 1-jén 16 órától személyesen Lackfi János mesél a gyerekeknek, és a képernyőhöz rögzült felnőtteknek. A világ legrövidebb meséiben állítólag nemcsak királylányok, meg hajóskapitányok a főszereplők, hanem a gömbhal, a rántotthús és a fészkes nyavalya is kiemelt feladathoz jut – ez utóbbi biztos csak az esti mese után lesz.

2. Május 2-án 19.30 órától Brahms – Ravel – Strauss online ismétlés az Óbudai Danubia Zenekar FB oldalán. Az épp csak 35 éves dél-koreai születésű Dong Hyek Lim zongoraművész tizenkét éves korában hívta fel magára a figyelmet a moszkvai ifjúsági Chopin-verseny második díjával, azóta töretlenül ível felfelé karrierje. Ravel G-dúr zongoraversenyében alkalma lesz megmutatni, miért ünneplik világszerte ennyire. A koncertet Brahms II. szimfóniája nyitja, amely – ahhoz képest, hogy a zeneszerző kedvence volt a sajátjai közül –, a legritkábban játszott darabja a műfajban. A koncertet Richard Strauss Rózsalovag-szvitjével zárul, amely az elképesztően sikeres, a zeneszerzőt szó szerint sztárrá avató, azonos című opera zenéjéből készült.

Ravel | G-dúr zongoraverseny
Strauss | Rózsalovag-szvit
Brahms | II. szimfónia
Közreműködik | Dong Hyek Lim – zongora
Vezényel | Hámori Máté

3. Május 4-én 20.30 órától Magyariné szeretője című könyv felolvasását folytatják a szerzők  Győrei Zsoltés Schlachtovszky Csaba. Az írókat hallgatva végre kipattanhatunk a napi rutinból, ülhetünk sárkányháton, járhatunk salétrommezőn, csaphatunk leideni palackkal mennykövet, ámulhatunk széklábbal hadonászó főbírón, tűzvészen és kínvallatáson a méltán nagyhírű Emmuska szerzőinek ördögrománjában. Aki pedig nem bír meglenni a szerzők nélkül a következő felolvasásig, de nem akar a könyvben nélkülük továbbhaladni se, az böngéssze Óbudai Anzikszot, itt rábukkanhat Győrei Zsolt írásaira

4. Bár Nick Cave júniusi budapesti koncertje későbbre tolódott, ne bánkódjunk, mert egyrészt jövő májusban bepótoljuk, másrészt elindult a 24 órás Bad Seed TeeVee, ahol videókat, interjúkat, élő adásokat láthatunk, ha véletlenül nem kapcsolunk arrébb Laura Marling élő Instagramos bejelentkezésére.

5. Ha a felsorolt programok ellenére sem bírjuk már az otthonlétet, és úgy érezzük, muszáj szippantani egyet a tavaszi virág illatú levegőből, ellátogathatunk az ELTE Füvészkertjébe. A koronavírus járvány miatt a Füvészkert eddig zárva volt, de április 27. hétfőtől előzetes regisztrációval újra látogatható. Az előzetes regisztrációt a facebook eseményben tehetjük meg. A Kertbe naponta nyitvatartási időben max. 400 fő léphet be.

+1. A Nemzeti Filmintézet nyolc évtized húsz felejthetetlen magyar vígjátékát teszi ingyen elérhetővé online  10 napon át a Magyar Film Napja alkalmából. Május 10-ig elérhető lesz többek között a Hyppolit, a lakáj, a Meseautó, A tanú, a Roncsfilm és a Csinibaba. A klasszikus magyar vígjátékok mától, azaz április 30-tól május 10-ig a magyarfilmnapja.hu oldalról érhetők el.

 

NAPI BONTÁS

ÁPRILIS 30.

15:00 Cirkusz Plusz – Csütörtöki ÉLŐ közvetítések a Fővárosi Nagycirkuszból

18:50 Tom Hardy csatlakozott a BBC gyerekcsatornájához, április 27-május 1-ig ő olvassa az esti meséket

21:00 Élmény: Otthon // Pillangó (16+) Vörösmarty Színház

22:00 Nora Jones élőben a FB oldalán

23:00 Radiohead Archive YouTube

 

MÁJUS 1.

16:00   Tóth Krisztina a karanténban! Beszélgetőtársa Nyáry Krisztián Líra Könyv FB oldalán

16:00   A világ legrövidebb meséi – Lackfi János esti meséje gyerekeknek és felnőtteknek.

18:00   “Gyere velem” a palóc Grand Canyonba! Tárnai Csaba online túravezetése Top-tura.hu-n

19:30   Zeneakadémia Koncertközvetítés 250 éve született Ludwig van Beethoven
Óbudai Danubia Zenekar közreműködésével a Zeneakadémia szervezésében 

19:45   Stravinsky-maraton – Tavaszi áldozat (Le Sacre du printemps) Müpa Home

A MÜPA és a Budapesti Fesztiválzenekar szervezésében

MÁJUS 2.

18:00   Archív felvételek a New Orleans Jazz Festről WWOZ Jazz Festing In Place

19:00   DJ a szőlőben Virtuál vol. 2. Online buli a Homola Pincészet borteraszán

19:30   Brahms – Ravel – Strauss – online ismétlés Óbudai Danubia Zenekar 

20:00   Winterreise Mundruczó Kornél / Proton Theatre / Óbudai Danubia Zenekar TAKE A SEAT! – online Trafó-estek Az előadás május 3-án 19:59-ig érhető el.

20:55   Szent Efrém Férfikar: Wings című hangversenye az M5 műsorá

 

MÁJUS 3.

01:30   Verdi: Luisa Miller – New York-i Metropolitan Opera  23 órán keresztül elérhető

11:00   Misi mókus kalandjai – Vaskakas Bábszínház

19:30   250 éve született Ludwig van Beethoven II Zeneakadémia Koncertközvetítés

Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara közreműködésével, a Zeneakadémia szervezésében

18:00   A hetedik lépcsőfok – Nagyváradi Szigligeti Színház

19:00   Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája – Kolozsvári Állami Magyar Színház

 

MÁJUS 4

 

01:30   Borogyin: Igor herceg – New York-i Metropolitan Opera  23 órán keresztül elérhető

19:00   Don Quixote – Bécsi Staatsoper 23 órán keresztül ingyenes

20:30   Győrei ZsoltSchlachtovszky Csaba: Magyariné szeretője – a szerzők felolvasásában

20:50   MüpArt: Mario Biondi – M5 

 

MÁJUS 5.

13:00   Webinárium: Könyvtári tájékoztatás videochat segítségével – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

19:00   Laura Marling live Instagram

19:00   Zsiványtanya – dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház

20:30   Szabó Magda: Az ajtó debreceni Csokonai Színház – M5 

21:00   Sobor Antal-Román Károly: Perelj, Uram! – székesfehérvári Vörösmarty Színház 48 órán keresztül elérhető

 

MÁJUS 6.

10:00   Furka Pista és a sárkány – Nagyváradi Szigligeti Színház

20:00   Dubicz online borkurzus Dunai Detti mutatja be a borászatot és vezeti be az érdeklődőket a borkészítés és borkóstolás rejtelmeibe

19:30   Madaras Gergely és a Budapesti Filharmónia Társaság a Zeneakadémia honlapján, facebook és youtube csatornáján.

 

MÁJUS 7.

10:30   LIVE – Lollipop Zenebölcsi Interaktív foglalkozás tipegőknek és kicsit nagyobbaknak

19:00   Stabat Mater a Szegedi Kortárs Balett előadásában – Nemzeti Táncszínház

21:00   Molière: A fösvény – a székesfehérvári Vörösmarty Színházból 48 órán keresztül elérhető

 

ÓBUDA-ON

Az elmaradt KOBUCI kert nyitó koncert helyett kaptuk ezt a videót –a Besh o droM, csakazértis megnyitotta a szezont!

A KISCELLI MÚZEUM tárgyakat gyűjt a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan.
Milyen tudás marad meg a jövő generációi számára arról, hogy mit jelentett Budapest lakói számára a koronavírus okozta válság?

ÓBUDAI MÚZEUM virtuális tárlatvezetés tart az érdeklődőknek.

Az AQUINCUMI MÚZEUMBAN virtuális túrán vehetnek részt az érdeklődők.

Kassák Múzeum programja: Pályaválasztás Kassák Lajossal I.

A rövid interjúk során olyan kérdéseket tettek fel a fiatal művészeknek, amelyeket szívesen megkérdeznénk Kassák Lajostól is, hiszen az ő művészi pályáját is kétségek, radikális váltások, folyamatos útkeresés és önképzés jellemezték.

Óbudai Polaris Csillagvizsgáló FB oldalán:  A Shapley – Curtis-vita Horváth István virtuális előadása. Kulin György (virtuális) Csillagászati Szabadegyetem

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM is csatlakozott a #múzeumozzaszobádból kezdeményezéshez. Az alábbi linken elérhetők online tartalmaik, ahol új blogbejegyzéseket, érdekességeket tesznek közzé a következő hetekben, de lehet böngészni műtárgyaik, kiadványaik között is, barangolni lehet virtuális kiállításokban, oktatási segédanyagaik (kisfilmek és játékok) pedig a pedagógusok és a diákok számára nyújthatnak segítséget a digitális oktatás során.

Az ÓBUDAI TÁRSASKÖR FB oldalán  májusban is folytatódik a Társasköri Kultúrkarantén, zenékkel, videókkal, cikkekkel készülnek az elmaradt programokhoz kapcsolódva.

Az ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR Online énekóra – A zene, az kell! új projektjével az online énekoktatás ügyét szeretné segíteni. Rövid videókban magyarázzák el karmesterük, Hámori Máté vezetésével a klasszikus zene alapjait, a karmester szerepétől a népdalok fontosságán át egészen a számítógépes játék zenéket inspiráló nagy klasszikus művek bemutatásáig.

A Budapesti Fesztiválzenekar Karantén estjeit rendszeresen, élőben közvetítik FB oldalukon az óbudai próbahelyükről bejelentkezve.